Hållbarhet Morningstar Norman-belopp Ladda hem kurser Jämför fonder Distributionsersättning    Skriv ut
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt hittar du under respektive fond.

Har hållbarhetsinformation Klicka på den gröna bocken för att läsa respektive fonds hållbarhetsinformation

Köp/Behåll/Sälj betyder att vi har en generell köp-, behåll- eller säljrekommendation för fonden. Du som är kund kan logga in för att läsa hela rekommendationen från våra experter.

 
Fondnamn Rek Risk Kurs Datum Köp
SEB Etisk Gl Index USD Lux utd Medel (5) 1,16 19,38 23/5
SEB Etisk Global Index USD Lux Medel (5) 1,50 19,31 23/5
SEB FRN Fond Hållbar A Låg (1) 1.000,45 23/5
SEB FRN Fond Hållbar B utd Låg (1) 1.000,57 23/5
SEB Företagsobl Hållba SEK Utd Låg (2) 95,56 23/5
SEB Företagsobl Hållbar SEK

Behåll

Låg (2) 146,92 23/5
SEB Green Bond Fund HNWSEK Lux Låg (2) 99,28 1,09 23/5
SEB Green Bond Fund SEK Lux

Behåll

Låg (2) 98,86 1,05 23/5
SEB Hållbar Europa EUR Lux

Behåll

Medel (5) 5,02 16,50 23/5
SEB Hållbar Europa EUR Lux utd Medel (5) 2,32 16,48 23/5
SEB Hållbar Faktor Em Mar Inst Hög (6) 108,07 10,27 23/5
SEB Hållbar Faktor Em Mark Hög (6) 107,94 10,16 23/5
SEB Hållbar Faktor Em Mark utd Hög (6) 105,49 10,16 23/5
SEB Hållbar Faktor Global Medel (5) 112,57 20,40 23/5
SEB Hållbar Faktor Global utd Medel (5) 110,70 20,40 23/5
SEB Hållbar Glo Ind USDLux utd Medel (5) 97,33 19,46 23/5
SEB Hållbar Glob Ind USD Lux Medel (5) 99,11 19,47 23/5
SEB Hållbar Sverige Index Medel (5) 113,53 15,71 23/5
SEB Hållbarhet Norden SEK Lux Medel (5) 251,19 18,73 23/5
SEB Hållbarhetsfond Global

Behåll

Medel (5) 18,66 16,46 24/5
SEB Hållbarhetsfond Sverige Lu

Köp

Medel (5) 91,29 17,74 24/5
SEB Obligationsfond SEK

Sälj

Låg (2) 11,30 1,11 24/5
SEB Obligationsfond SEK utd Låg (2) 9,65 1,11 24/5
SEB Sustainable Hi Yi SEK Lux

Behåll

Låg (3) 187,59 5,66 23/5
SEB WWF Nordenfond Medel (5) 37,07 17,98 23/5
Schroder ISF Global Climate Ch Hög (6) 17,45 18,54 24/5

Källa: SIX AB om inget annat anges. SEB tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än SEB.

myHeader
Tillbaka
För att kunna köpa buyfundname1 måste du vara kund hos SEB och ha tillgång till internetbanken.


När du loggat in på internetbanken kan du köpa buyfundname2 direkt.