Hållbarhet Morningstar Norman-belopp Sparkalkyl Ladda hem kurser Jämför fonder Distributionsersättning    Skriv ut
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt hittar du under respektive fond.

Har hållbarhetsprofil Innebär att fonden har Swesifs Hållbarhetsprofil. Swesif är Sveriges Forum för Hållbara Investeringar och profilen ger information om hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier. Läs mer om respektive fonds kriterier genom att klicka på den gröna bocken.

Rekommendation finns. Läs mer genom att klicka på den blå R-knappen. Innebär att vi har tagit fram en generell rekommendation kring fonden baserat på rådande marknadsläge. Läs mer genom att klicka på den blå R-knappen.

 
Fondnamn Rek Risk Kurs Datum Köp
Fondportföljer
SEB Strategi Balanserad Lux Medel (4) 144,05 1,91 21/4
SEB Strategi Defensiv Lux Låg (3) 117,18 0,96 21/4
SEB Strategi Möjlighet Lux Medel (5) 163,69 3,24 21/4
SEB Strategi Tillväxt Lux Hög (6) 193,53 4,62 21/4
Blandfonder
SEB Pensionsfond Plus SEK Lux Medel (5) 108,52 2,74 21/4
SEB Pensionsfond SEK Lux Medel (4) 141,01 2,21 21/4
SEB Världenfond Medel (4) 15,19 3,77 21/4
Hållbara och Etiska fonder
SEB Företagsobl Flex SEK Låg (2) 144,88 0,41 24/4
SEB Green Bond Fund SEK Lux Låg (2) 99,43 -0,03 21/4
SEB Hållbarhetsfond Global Medel (5) 15,94 3,90 24/4
SEB Hållbarhetsfond Sverige Lu Hög (6) 79,15 8,29 24/4
Aktiefonder - Global
SEB Dynamisk Aktiefond Medel (5) 12,43 5,49 24/4
SEB Globalfond Lux Medel (5) 34,97 3,19 24/4
SEB Hållbarhetsfond Global Medel (5) 15,94 3,90 24/4
JOHCM Global Select Fund EUR B Hög (6) 2,38 4,65 24/4
Aktiefonder - Sverige/Norden
SEB Swedish Value Fund Hög (6) 222,04 7,79 24/4
SEB Sverige Indexfond Medel (5) 330,13 7,03 21/4
SEB Sverige Småbolag C/R Medel (5) 229,15 9,14 24/4
Aktiefonder - Europa
SEB Europa Indexfond Lux Hög (6) 67,70 5,67 21/4
SEB Europafond Lux Medel (5) 47,63 10,86 24/4
Aktiefonder - Nordamerika
SEB Nordamerika Småbolag Hög (6) 221,34 4,08 24/4
SEB Nordamerikafond Medel (5) 12,70 0,07 24/4
SEB USA Indexfond Lux Medel (5) 37,10 4,86 21/4
Aktiefonder - Tillväxtmarknader
SEB Asien Småbolag ex Jap Lux Medel (5) 54,36 8,99 24/4
SEB Asienfond ex Japan Hög (6) 18,69 10,26 24/4
SEB Emerging Marketsfond Hög (6) 24,05 13,41 21/4
SEB Latinamerikafond Hög (6) 21,64 9,62 24/4
SEB Rysslandfond Lux Hög (7) 98,54 -2,75 24/4
SEB Östeuropa ex Ryssland Lux Hög (6) 32,46 15,99 24/4
Eastspring China Equity A Hög (6) 12,61 7,87 24/4
Goldman Sachs EM Eq Base Acc Hög (6) 17,55 13,08 21/4
Aktiefonder - Japan
SEB Japanfond Hög (6) 8,02 0,74 24/4
Aktiefonder - Bransch
SEB Listed Private Eq Lux Hög (6) 2.516,37 6,17 24/4
SEB Läkemedelsfond Medel (5) 15,47 5,46 24/4
SEB Teknologifond Hög (6) 37,24 8,02 24/4
PartnGroup-ListedInfrastr P Medel (5) 202,88 8,11 24/4
Aktiefonder - Index
SEB Europa Indexfond Lux Hög (6) 67,70 5,67 21/4
SEB Sverige Indexfond Medel (5) 330,13 7,03 21/4
SEB USA Indexfond Lux Medel (5) 37,10 4,86 21/4
Hedgefonder och Alternativa investeringar
SEB Asset Selection SEK Lux Hög (6) 173,97 -2,40 21/4
Goldman Sachs Global Str Macro Medel (4) 102,88 -0,01 21/4
LYXOR SEB MULTI STRAT FD M SEK Medel (5) 951,77 -2,06 19/4
RAM Equity Long/Short RC SEK Medel (5) 103,90 1,08 21/4
Vontobel Harcourt Comm. H SEK Medel (5) 565,94 -3,91 21/4
Räntefonder
SEB Dynamisk Räntefond SEK Lux Låg (3) 102,68 0,63 24/4
SEB EmMark Ftgobl SEK Lux Medel (4) 106,92 3,23 21/4
SEB Företagsobl Flex SEK Låg (2) 144,88 0,41 24/4
SEB Green Bond Fund SEK Lux Låg (2) 99,43 -0,03 21/4
SEB High Yield Fund SEK Lux Låg (3) 185,84 1,70 21/4
SEB Korträntefond SEK Låg (1) 10,18 -0,07 24/4
JPM Global Bond Op A SEK Medel (4) 752,38 2,31 21/4
SKY Harbor US SDHY Fh SEKc Låg (3) 111,34 1,07 21/4

Källa: SIX AB om inget annat anges. SEB tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än SEB.

myHeader
Tillbaka
För att kunna köpa buyfundname1 måste du vara kund hos SEB och ha tillgång till internetbanken.


När du loggat in på internetbanken kan du köpa buyfundname2 direkt.