Här kan du räkna ut vad ett belopp svenska kronor motsvarar i andra valutor när du
växlar sedlar på ett av våra bankkontor.

Växla utländska valutor till svenska kronor?
När du väljer en utländsk valuta i Räkna om från och vill växla till svenska kronor multiplicerar vi alltid med köpkursen. Det är för att beloppet ska bli så korrekt som möjligt. Vill du se köpkursen hittar du den i listan Sedelkurser (resevaluta) till vänster.
Ska du göra en överföring till utlandet?
Använd istället avistakursen för att beräkna belopp för betalningar och överföringar till utlandet.
Beräkningar mellan utländska valutor
I beräkningar mellan två utländska valutor görs två växlingar. Valutan i fältet Räkna om från omvandlas till svenska kronor. Kronorna räknas sedan om till valutan i fältet Räkna om till. Beloppet blir därför inte helt exakt.
 
Räkna Skriv utSkriv ut
Belopp:
Räkna om från:
Räkna om till:
 
Visa resultat
 
Resultat*:  
Beställ denna valuta  
   
*Kurserna är de senast kända. Respektive valutas uppdateringsdag hittar du i listan Sedelkurser (resevaluta) till vänster.