Bindningstid Aktuell ränta % Din förmånsränta %   
3 mån 2,05 1,55    
3 år 1,95 1,65    
5 år 2,30 2,10