Bindningstid Aktuell ränta % Din förmånsränta %   
3 mån 2,05 1,55    
3 år 2,10 1,80    
5 år 2,45 2,25