Bindningstid Räntesats % Senaste ränteförändring Förändring*
3 mån 2,05% 2018-03-29 +0,01%
1 år 2,05% 2018-03-29 +0,01%
2 år 2,05% 2018-03-29 +0,01%
3 år 1,95% 2018-10-17 -0,15%
5 år 2,30% 2018-10-17 -0,15%
7 år 2,87% 2017-03-14 +0,02%
10 år 3,40% 2016-12-06 +0,20%
* Förändring i procentenheter