Bindningstid Räntesats % Senaste ränteförändring Förändring*
3 mån 2,35% 2019-12-03 +0,10%
1 år 1,89% 2019-11-01 -0,31%
2 år 1,89% 2019-11-01 -0,05%
3 år 1,74% 2019-11-01 -0,21%
5 år 1,79% 2019-11-01 -0,16%
7 år 1,99% 2019-11-01 -0,71%
10 år 2,29% 2019-11-01 -0,70%
*Förändring i procentenheter