Bindningstid Räntesats % Senaste ränteförändring Förändring*
3 mån 2,25% 2019-01-10 +0,20%
1 år 2,20% 2019-01-10 +0,15%
2 år 1,94% 2019-01-10 +0,15%
3 år 1,95% 2018-10-17 -0,15%
5 år 1,95% 2019-07-02 -0,35%
7 år 2,70% 2019-07-02 -0,17%
10 år 2,99% 2019-07-02 -0,41%
*Förändring i procentenheter