Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Vanliga frågor från våra kunder

Senast uppdaterad 2020-11-18

Vad är det som händer på börsen nu?

Pandemin fortsätter att sätta sina tydliga spår i världsekonomin, men aktiemarknaden fortsätter trots det att uppvisa styrka. Några anledningar till det är fler ljuspunkter i delar av den finansiella statistiken, förväntningar om fortsatt kraftfulla stimulanser från regeringar och centralbanker, samt att bolagsrapporterna för årets tredje kvartal på övergripande nivå överraskat positivt.
Men även om det finns fog för återhämtning för aktiemarknaden så har kraften varit överraskande stark och uppgången skett väldigt snabbt. Det finns trots allt flera faktorer som fortfarande oroar förutom pandemin. Politisk osäkerhet i form av geopolitik ligger i den negativa vågskålen. Det nyligen avslutade amerikanska presidentvalet möjliggör bättre relationer mellan USA-Kina men mycket jobb är att göra. Brexit och svårigheter att enas inom EU är två andra frågetecken. Mot detta kan dock ställas den relativa styrkan i det tredje kvartalets bolagsrapporter, de kraftfulla stimulanser som lanserats och utsikterna till ett vaccin är nära förestående och/eller nya stimulanspaket. Vi räknar med att fortsatt låga räntor och en långsam återgång till mer normala tillväxttrender ska ge stöd till börsen framöver. Vi har därför en försiktigt positiv syn på risktillgångar som aktier och kvarstår vid hypotesen att börsnedgångar är att betrakta som köptillfällen.

Ska jag agera eller sitta still i båten?

Man har olika behov, sparhorisont och inställning till risk. Så att ge ett entydigt svar på frågan är svårt. Generellt gäller dock att pengar som du snart ska använda och som du inte har råd att riskera ska du inte placera i riskfyllda tillgångar. Oavsett hur börsen går för tillfället är nämligen aktier och aktiefonder alltid riskfyllda. Pengar som du däremot placerar på lång sikt, till pensionen eller kanske till 5-åringens 18-årsdag, kan du däremot låta stå kvar förutsatt att du känner dig bekväm med det. Inte för att vi vet att det värsta är över, för det kan fortfarande bli värre igen, utan för att det kan komma att svänga många gånger till innan pengarna ska användas. Och om marknaderna stabiliserar sig och du har tagit ut pengarna, ja då innebär det att du missar avkastning.

Ska jag avsluta mitt månadssparande i fonder?

Anledningen till att vi ofta rekommenderar att månadsspara är att du sprider ut köpen över tid och därmed köper fondandelar i både upp- och nedgång. Med ett månadssparande är du mindre känslig för var börsen står just nu än om du skulle sätta in dina pengar vid ett och samma tillfälle. Kom ihåg att när börserna gått ned så får du fler fondandelar för ditt månadssparande.

Generella rekommendationer:

Behöver du dina pengar på kort sikt (0–2 år) det är din buffert för oförutsedda utgifter vi talar om, bör du överväga att i första hand ha pengarna på ett vanligt konto. Det ger låg eller ingen avkastning men det är riskfritt och pengarna är lättillgängliga när du behöver dem. Alternativet, om du redan har en tillräcklig buffert på bankkonto, är fonder med låg risk.

Sparar du på medellång sikt (3–5 år) är det klokt att fortsätta med ditt löpande sparande. Med månadssparandet sprider du riskerna över tiden. Tänka på att också sprida riskerna i ditt innehav genom att investera i olika tillgångar, branscher och delar av världen.

Sparar du på lång sikt (5år+) kan det vara en idé att under de kommande månaderna temporärt öka det månatliga sparandet. Tillfälliga nedgångar ger en möjlighet att köpa aktier och fondandelar till ett lägre pris. Månadssparande är fortfarande att föredra framför engångsinvesteringar eftersom osäkerheten på kort sikt är stor.

Hur ska man som investerare tänka nu?

Efter de initiala kraftiga börsnedgångarna har aktiemarknaden återhämtat sig en starkt och flera marknader ligger nu i nivå eller högre än kurserna vid virusutbrottets början. Även om man måste vara beredd på kortsiktiga svängningar så ger hyggliga tillväxtutsikter när vi kommit igenom krisen och fortsatt låga räntor en långsiktigt god grundbild för aktier och att kreditmarknaden har stabiliserats ger också potential för företagsobligationer.
Om du känner dig orolig kan det vara klokt att se över risken i din portfölj och avvakta med nya riskfyllda investeringar en tid framöver. För den som placerar långsiktigt kan det däremot finnas intressanta investeringsmöjligheter. Men givet osäkerheten är det en god idé att dela upp sina investeringar under en period.

Customer service