Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vanliga frågor från våra kunder

Varför har börsen gått ned så mycket?

Det finns just nu en oro i och med att coronaviruset spridit sig över stora delar av världen, och inte enbart är isolerat till Kina. Under veckan har det blivit allt mer känt att spridningen nått USA, som är en viktig del av världsekonomin.

Vi vet ännu inte vilka effekter viruset kommer att medföra för företag och länder, och det är just den osäkerheten som marknaden reagerar starkt på. Detta medför att fler risktillgångar säljs än köps, vilket leder till att t.ex. börsen faller.

Ska jag agera eller sitta still i båten?

Kunder har olika behov, sparhorisont och inställning till risk . Så att ge ett entydigt svar på frågan är svårt. Generellt gäller dock att pengar som du snart ska använda och som du inte har råd att riskera ska du inte placera i riskfyllda tillgångar. Oavsett hur börsen går för tillfället är nämligen aktier och aktiefonder alltid riskfyllda. Pengar som du däremot placerar på lång sikt, till pensionen eller kanske till 5-åringens 18-årsdag, kan du däremot låta stå kvar förutsatt att du känner dig bekväm med det. Inte för att vi vet att det värsta är över, för det kan fortfarande bli värre, utan för att det kan komma att svänga många gånger till innan pengarna ska användas. Och om det vänder uppåt snart och du har tagit ut pengarna, ja då innebär det att du missar avkastning.

Kommer det fortsätta gå ned?

På kort sikt är risken för nya stora börssvängningar uppenbar. Den senaste veckans oro på finansmarknaderna lär bestå tills takten i smittspridningen avstannar. Ytterligare virusspridning kommer troligen att mötas med mer åtgärder från både regeringar och centralbanker. Om tidigare erfarenheter stämmer, och givet det faktum att börserna redan har fallit kraftigt, talar ändå mycket för att den långsiktige får betalt för att vänta ut den oro vi nu ser.

Ska jag avsluta mitt månadssparande i fonderna?

Anledningen till att vi ofta rekommenderar kunder att månadsspara är att du sprider ut köpen över tid och därmed köper fondandelar i både upp- och nedgång. Med ett månadssparande är du mindre känslig för var börsen står just nu än om du skulle sätta in dina pengar vid ett och samma tillfälle. Kom ihåg att när börserna gått ned så får du fler fondandelar för ditt månadssparande.

Generella rekommendationer:
Behöver du dina pengar på kort sikt (0-2 år), bör du överväga att i första hand spara i fonder med låg risk, alternativt avsluta de löpande insättningarna och ha pengarna på ett sparkonto.

Sparar du på medellång sikt (3-5år) är det klokt att fortsätta med ditt löpande sparande.

Sparar du på lång sikt (5år+) kan det vara en idé att under de kommande månaderna temporärt öka det månatliga sparandet.

Är det köpläge nu när börsen gått ned?

Utifrån vad vi vet idag ser det ut som vi passerat det värsta i Kina när det kommer till antal smittade av Covid-19 viruset. Vi vet dock ännu inte hur stor spridningen kommer bli utanför Kina.

Men i dagsläget gör de redan stora nedgångarna att vi ser det som troligare att vi närmar oss ett köpläge, även om de senaste veckornas oro manar till kortsiktig försiktighet. Om du upplever situationen och osäkerheten som obehaglig kan det vara klokt att se över risken i din portfölj. Med anledning av den kortsiktiga osäkerheten kan den försiktige avvakta med nya riskfyllda investeringar en tid framöver.

Customer service