Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad händer om jag blir sjuk?

Den pandemi vi just nu går igenom innebär att många blir sjuka och behöver vara hemma från jobbet. Men det är också många som behöver vara hemma för att de kan vara smittbärare, för att man tillhör en riskgrupp som inte bör utsättas för smittorisk eller för att man behöver vara hemma med sjukt eller karantänsatt barn. I vissa fall, till exempel om arbetsplatsen uppmuntrar arbete hemifrån för att generellt bidra till minskad smittspridning, får man oftast sin lön som vanligt. I många andra fall får man inte längre någon lön och då finns det i stället ett antal stödsystem som kan ge en inkomst.

Egen sjukdom – Sjukpenning

Vid egen sjukdom är det oftast sjukpenning genom sjukpenningförsäkringen som gäller. Sjukpenningen från staten ger ersättning med 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Normalt finns det en karensdag i försäkringen vilket innebär att det inte utgår någon ersättning för första dagens sjukdom. Den har nu tillfälligt slopats och regeringen har föreslagit att den ska förlängas till och med den 31 december 2020Det innebär att du kan få sjukpenning från och med den första sjukdagen. Dessutom förlängs höjningenr av schablonersättningen med 104 kronor från och med den 1 juni och ersättningen blir 804 kronor oavsett karensavdragets storlek. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Sjukpenningen kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. Det krävs inte att det har fastställts en sjukpenninggrundande inkomst för den försäkrade.

Även det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna förlängs till och med den 31 december. Du behöver alltså inte heller lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning för dag 15-21 under perioden 27 mars till 31 december. Sjukpenningen ger en ersättning med 80 procent av din SGI upp till ett tak på 378 400 kronor. Det ger en maximal dagersättning på 804 kronor.

Också om du är egenföretagare kan du söka ersättning för sjuklöneperioden. Det gäller lite olika regler beroende på om du har ett aktiebolag eller om du har F-skattsedel, kontakta Försäkringskassan för närmare besked.
För den som är anställd finns ofta ett kompletterande skydd som betalas direkt från arbetsgivaren. Det kan ske genom kollektivavtal eller genom annan försäkringslösning som arbetsgivaren har köpt och innebär att den totala ersättningen för många är större än bara den allmänna sjukpenningen.

 

Karens och sjukpenning för egenföretagare

En försäkrad, som har inkomst av annat förvärvsarbete, har som huvudregel sju dagars karens innan sjukpenning kan lämnas. Det är dock möjligt att i stället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Staten förlänger även denna ersättning med fyra månader till och med den 30 september. Det innebär att efter ansökan av den försäkrade lämnas sjukpenning med 804 kronor per dag för sjukperiodens första 14 dagar oavsett antalet karensdagar.

Smittbärarpenning

Även om du är eller känner dig frisk kan du behöva vara hemma om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som samhällsfarlig sjukdom. I dessa fall, utgår så kallad smittbärarpenning. Ersättningen fungerar som sjukpenningen och ger som mest 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, som högst 804 kronor per dag.

VAB – hemma för vård av barn

Om du måste vara hemma för att ditt barn är sjukt får du ersättning enligt reglerna för VAB – vård av barn. Ersättningen uppgår, liksom sjukpenningen och smittbärarpenningen, till 80 procent av SGI, dock upp till ett något lägre tak. Även om ditt barn är eller känner sig friskt men måste vara hemma därför att läkare eller sjuksköterska misstänker att ditt barn kan sprida smitta, har du rätt till ersättning enligt VAB.

Regeringen har nu sett över reglerna och från och med den 25 april förväntas en tillfällig regel om en tillfällig föräldrapenning på grund av corona-19 att införas. Den gäller för dem som måste vara hemma med sina barn för att skolan eller förskolan är helt eller delvis stängd. Ersättningen kommer vara på en lite lägre nivå än den för tillfällig föräldrapenning och hamna på cirka 90 procent av den normala dagersättningen vid tillfällig föräldrapenning.

Du kan inte få ersättning om:
Du på eget initiativ håller ditt barn hemma av oro för smitta från andra.

Kom ihåg att du måsta ansöka om VAB-ersättning senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Sjukpenninggrundad inkomst (SGI) om du är uppsagd eller varslad

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst och det är nivån på din SGI som är avgörande för hur hög sjukpenning och VAB-ersättning du får.

Om du förlorar ditt arbete minskar ju din inkomst och därmed så småningom också din SGI. Din tidigare SGI är automatiskt skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

  • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
  • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
  • är sjukskriven och får sjukpenning
  • är föräldraledig och får föräldrapenning

SGI vid permittering

Det är ännu inte bestämt hur SGI påverkas av en permittering. Håll dig informerad via Försäkringskassans hemsida.
Det finns en specifik sida om coronakrisen:
Till Försäkringskassan

Och på ”Kassakollen” finns även alla de regler och ersättningar som gäller i vanliga fall:
Till Försäkringskassan

Customer service