Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Vad händer om jag blir sjuk?

Den pandemi vi just nu går igenom innebär att många blir sjuka och behöver vara hemma från jobbet. Men det är också många som behöver vara hemma för att de kan vara smittbärare, för att man tillhör en riskgrupp som inte bör utsättas för smittorisk eller för att man behöver vara hemma med sjukt eller karantänsatt barn. I vissa fall, till exempel om arbetsplatsen uppmuntrar arbete hemifrån för att generellt bidra till minskad smittspridning, får man oftast sin lön som vanligt. I många andra fall får man inte längre någon lön och då finns det i stället ett antal stödsystem som kan ge en inkomst.

Egen sjukdom – Sjukpenning

Vid egen sjukdom är det oftast sjukpenning genom sjukförsäkringen som gäller. Sjukpenningen från staten ger ersättning med 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Normalt finns det en karensdag i försäkringen vilket innebär att det inte utgår någon ersättning för första dagens sjukdom. Den har nu tillfälligt slopats och har nu förlängts ytterligare av regeringen från och med den 11 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Det innebär att du kan få sjukpenning från och med den första sjukdagen.
Från och med den 1 januari 2021 är schablonersättningen 810 kronor oavsett karensavdragets storlek. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Sjukpenningen kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. Det krävs inte att det har fastställts en sjukpenninggrundande inkomst för den försäkrade.


Försäkringskassan har tillfälligt ändrat tidsgränser för läkarintyg vid sjukdom och vab till dag 22.

Från och med den 15 december 2020 har Försäkringskassan via egen förordning ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukdom och vab. Det innebär att intyg inte kommer att begäras in först från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården. Reglerna gäller under en begränsad tid tills vidare. I annat fall gäller regeringens tillfälliga regler om läkarintygsfri tid till och med dag 14. Gäller till och med den 30 juni 2021.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

För att se vad som gäller just för dig och karens rekommenderas att gå in på Försäkringskassans coronasidor

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Sjukpenningen ger en ersättning med 80 procent av din SGI upp till ett tak på 380 800 kronor 2021. Det ger en maximal dagersättning på 810 kronor. Även som egenföretagare kan du söka ersättning för sjuklöneperioden. Det gäller lite olika regler beroende på om du har ett aktiebolag eller om du har F-skattsedel, kontakta Försäkringskassan för närmare besked.

För den som är anställd finns ofta ett kompletterande skydd som betalas direkt från arbetsgivaren. Det kan ske genom kollektivavtal eller genom annan försäkringslösning som arbetsgivaren har köpt och innebär att den totala ersättningen för många är större än bara den allmänna sjukpenningen.

Uppskjuten vård och behandling

Tillfälligt utökade möjligheter att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 28 februari 2021. Ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att veta vad som gäller just dig.

Karens och sjukpenning för egenföretagare

En försäkrad, som har inkomst av annat förvärvsarbete, har som huvudregel sju dagars karens innan sjukpenning kan lämnas. Det är dock möjligt att i stället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Staten förlänger även denna ersättning, för de första 14 dagarna, till och med den 30 juni 2021. Det innebär att efter ansökan av den försäkrade lämnas sjukpenning med 810 kronor per dag för sjukperiodens första 14 dagar oavsett antalet karensdagar.

Smittbärarpenning

Även om du är eller känner dig frisk kan du behöva vara hemma om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som samhällsfarlig sjukdom. I dessa fall, utgår så kallad smittbärarpenning. Ersättningen fungerar som sjukpenningen och ger som mest 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, som högst 810 kronor per dag. Läkarintyg gäller från dag 1 och karensavdrag gäller ej för smittbärarpenning.

Sjukpenning för riskgrupper

Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar. Det gäller för personer i riskgrupper som måste avstå från att jobba, vissa närstående till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förändringen träder i kraft 16 november och gäller retroaktivt från 1 juli 2020.


Regeringen har fattat beslut om förlängd ersättning till riskgrupper till och med den 30 juni 2021. Det ska då gå att söka retroaktiv ersättning från 1 januari 2021. Se lista på riskgrupper hos Försäkringskassan

Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas i dagsläget ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag.

VAB – hemma för vård av barn

Om du måste vara hemma för att ditt barn är sjukt får du ersättning enligt reglerna för VAB – vård av barn. Ersättningen uppgår, liksom sjukpenningen och smittbärarpenningen, till 80 procent av SGI, dock upp till ett något lägre tak. Även om ditt barn är eller känner sig friskt men måste vara hemma därför att läkare eller sjuksköterska misstänker att ditt barn kan sprida smitta, har du rätt till ersättning enligt VAB.

Den gäller för dem som måste vara hemma med sina barn för att skolan eller förskolan är helt eller delvis stängd. Ersättningen kommer vara på en lite lägre nivå än den för tillfällig föräldrapenning och hamna på cirka 90 procent av den normala dagersättningen vid tillfällig föräldrapenning.


Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskola eller skola är stängd på grund av covid-19 fast ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Åtgärderna är förlängda till och med den 30 juni 2021.

Du kan inte få ersättning om:
Du på eget initiativ håller ditt barn hemma av oro för smitta från andra.

Kom ihåg att du måsta ansöka om VAB-ersättning senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Sjukpenninggrundad inkomst (SGI) om du är uppsagd eller varslad

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst och det är nivån på din SGI som är avgörande för hur hög sjukpenning och VAB-ersättning du får.

Om du förlorar ditt arbete minskar ju din inkomst och därmed så småningom också din SGI. Din tidigare SGI är automatiskt skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:
• anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
• börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
• är sjukskriven och får sjukpenning
• är föräldraledig och får föräldrapenning

SGI vid permittering

Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det vill säga din SGI sänks inte trots att din lön blivit lägre.

Din SGI är inte skyddad om du blir korttidspermitterad utan att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Då kommer din aktuella lägre inkomst ligga till grund för SGI.
Därför är det viktigt att du kontrollerar med din arbetsgivare.

Customer service