Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Så påverkas fondhandeln av börsturbulensen

Börsturbulensen som följer i spåren av coronaviruset har också fått viss påverkan på fondhandeln. Vissa börser har redan blivit tvungna att stänga, eller kan behöva stänga framöver. Det kan medföra att inga fondkurser kan fastställas för de fonder som placerar på dessa marknader. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får just nu om handel och kurssättning i våra fonder.

Stängning av marknader och fonder

Vad händer med mina fonder om en marknad stänger?

Beroende på de fondbestämmelser som gäller för varje fond kan det hända att en fond stängs för handel under den period som marknaden är stängd. Under den här perioden sätts ingen ny fondkurs, men du kan fortfarande lägga en köp- eller säljorder i väntan på att handeln i fonden kommer igång igen.

Stänger alltid fonder när en marknad stänger?

Nej, det beror på fondbestämmelserna för varje fond och på hur fondens placeringar är fördelade. Om en fond innehåller en stor andel värdepapper på en marknad vars börs är stängd, kommer också handeln i fonden sannolikt att stängas.

Det betyder att en fond som placerar på flera olika marknader, exempelvis en globalfond, har större möjligheter att hålla öppet för handel om en viss marknad stänger, än en fond som placerar i en mer avgränsad region, exempelvis en Sverigefond eller en Japanfond.

Vad händer om jag lägger en order när en fond är stängd?

Din order genomförs så snart fonden har öppnat igen. Notera dock att vissa fonder har förskjuten handel, vilket innebär att det tar en eller flera dagar mellan att du lagt din order och att kursen sätts. Om du sparar i fonder i en fondförsäkring gäller att affären kommer att utföras enligt reglerna för den fond i affären som har längst handelscykel.

 

Kurssättning i fonder

Om en fond stänger och jag har lagt en fondorder, vilket kursdatum får jag på min fondaffär?

Om en fond är stängd kommer du att få nästa möjliga kurs på ditt köp eller din försäljning, dvs en ny kurs sätts när fondbolaget öppnar fonden för handel igen.

Hur drabbas jag som kund om fondbolaget inte kan sätta en fondkurs?

Om ingen fondkurs kan sättas går det heller inte att göra affärer i fonden. Det värde du ser på internetbanken eller i appen är beräknat enligt senast kända kurs.

Vad händer vid ett fondbyte om den ena fonden stänger eller om ingen fondkurs kan sättas?

Fondbytet kommer att genomföras först när båda fonderna är öppna eller när det finns en fondkurs för båda fonderna i bytet. Vid vissa tillfällen kan försäljningen av den ena fonden gå igenom, medan köpet av den andra fonden går igenom så snart den är öppen eller det finns en fondkurs. Om du har lagt ett fondbyte i en fondförsäkring är det reglerna för fonden med längst handelscykel som styr vilken kurs affären får.

Vilken kurs får jag på min affär när jag handlar i fondförsäkring?

Här kan du läsa mer om vilka regler för kurssättning som gäller vid inbetalning respektive fondbyte i fondförsäkring:
Inbetalning i svensk fondförsäkring
Fondbyte i svensk fondförsäkring

Utbetalning vid försäljning

Jag har sålt fondandelar, varför är mina pengar försenade?

I nuvarande marknadssituation med ovanligt kraftiga börsrörelser kan det ta längre tid för fondbolagen att beräkna fondkursen. Vid stora svängningar i fondkurserna gör SEB dessutom extra kontroller för att minska risken för felkurssättningar, vilket kan leda till viss fördröjning i utbetalningen vid en försäljning.

Får jag samma summa även om pengarna inte betalas ut på rätt dag, dvs på likviddagen?

Ja, om fonden är öppen för handel, med fondkursen är sen, kommer du att få samma summa utbetald.

Får jag alltid rätt kursdag på min försäljning även om utbetalningen är försenad?

Om fonden inte stängs för handel kommer du att få rätt kursdag på din affär. Om fonden däremot är stängd kommer du att få nästa möjliga kurs, dvs när fondbolaget öppnar fonden för handel igen.

Information om stängning av marknader och fonder

Hur kan jag följa utvecklingen för olika marknadsplatser och vilka fonder som eventuellt är stängda?

Du kan följa utvecklingen för olika marknader på våra Börs och finans-sidor på seb.se eller på internetbanken.Om fonder stänger på grund av att en marknad är stängd informerar vi på seb.se/fonder – Fonders nyheter.

Vid planerade stängningar på grund av helgdagar hittar du information här:
Handel med fonder i SEB:s kurslista

 

Nyheter om fonder

Customer service