Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Frågor och svar om mitt låne- och bolåneskydd

När kan jag få ersättning för att ha drabbats av ofrivillig arbetslöshet?

Låneskyddet kan ge dig ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös till 50, 75 eller 100 procent under försäkringstiden. Försäkringen gäller om du är beviljad ersättning från svensk, norsk eller dansk a-kassa eller har fått aktivitetsstöd under din ofrivilliga arbetslöshet, under förutsättning att du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan. Du ska ha fått utbetalning från a-kassan eller aktivitetsstöd. Vissa undantag finns, som går att läsa om i villkoren under rubriken Undantag och begräsningar.

För att du som egenföretagare, som inte driver enskild näringsverksamhet, ska kunna betecknas som arbetslös, krävs det att din verksamhet är försatt i konkurs som inte medför utdelning till delägare, eller att bolagsstämman eller myndighet beslutat om likvidation av din verksamhet som inte medför utdelning till delägare. Om du istället har en enskild näringsverksamhet så krävs det att verksamheten avregistreras hos Bolagsverket. Även här gäller vissa undantag som du kan läsa om i villkoren under rubriken Undantag och begränsningar.

För att försäkringen ska gälla får inte arbetslösheten ha inträffat under den så kallade kvalificeringstiden, alltså inom 90 dagar från det att du beviljats låneskydd.

Måste jag vara ansluten till en a-kassa?

Du har rätt till ersättning om du har fått ersättning från en svensk, norsk eller dansk a-kassa, eller har fått aktivitetsstöd under din ofrivilliga arbetslöshet under förutsättning att du uppfyllt villkoren för a-kassa. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du ändå söka ersättning från ALFA-kassan, som är ett komplement till de traditionella arbetslöshetskassorna och är helt fristående från fackförbunden. Försäkringen gäller även dig som beviljats ersättning från ALFA-kassan.

När kan jag få ersättning vid nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning)?

Försäkringen ger ersättning om du får din arbetsförmåga nedsatt till 50, 75 eller 100 procent under försäkringstiden. Du ska ha fått din sjukpenning beviljad och utbetalad av Försäkringskassan. Läs mer i villkoren om vissa undantag under Undantag och begränsningar.

Din nedsatta arbetsförmåga får dock inte ha inträffat inom 30 dagar, alltså kvalificeringstiden, från det att du beviljades låneskyddet.

Vad är kvalificeringstid?

Kvalificeringstiden är den tid som räknas från den dag då du fått din försäkring beviljad. För att försäkringen ska ge dig rätt till ersättning på grund av nedsatt arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet behöver kvalificeringstiden ha passerat.

Vilken ersättning betalas ut om jag skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller nedsatt arbetsförmåga (sjukskriven)?

Du kan få ersättning på maximalt 15 000 kronor per månad för den månadskostnad du valt att försäkra. Månadsersättningen från försäkringen är den lånekostnad som du hade dagen före skadefallet. I lånekostnaden ingår ränta, amortering och aviavgift för samtliga lån som omfattas av försäkringen. Även om lånets månadskostnad skulle variera, så förblir ersättningsbeloppet konstant under hela tiden du får ersättning.

Customer service