Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Om ditt bolån och andra lån

Så ansöker du om amorteringsfrihet för bolån

Nu kan du ansöka om amorteringsfrihet på ditt bolån till och med 31 augusti 2021. Ansökan måste komma in senast den 5:e samma månad du vill att amorteringsfriheten ska påbörjas.
Läs mer och ansök

Viktigt att veta: Finansinspektionen har beslutat att amorteringskravet återinförs från och med 1 september 2021. Du som har amorteringsfrihet idag behöver inte göra något. Amorteringen startar per automatik i september.
På internetbanken under Mitt SEB - Mina dokument och avtal och fliken Villkorsbilagor hittar du dina fullständiga villkor (t.ex. vilket amorteringsbelopp som du har och när första amorteringsdag är).
Mina dokument och avtal 

Så ansöker du om amorteringsfrihet för Enkla lånet

Nu kan du ansöka om amorteringsfrihet på Enkla lånet under två månader.
Läs mer och ansök

Guide: Om amorteringsfriheten

De senaste åren har det funnits regler om att man måste amortera på sitt bolån. Nu har Finansinspektionen gett bankerna möjlighet bevilja amorteringsfrihet till och med augusti 2021. Syftet är att hushållen på det sättet ska kunna sänka sina fasta månadskostnader och skapa privatekonomisk motståndskraft under coronakrisen.

Samtidigt är ju amortering i grund och botten något bra som på sikt både skapar privatekonomiska marginaler och minskar de totala räntekostnaderna. Så hur ska man egentligen tänka kring amorteringsfriheten? Borde alla ansöka för att det går och för att få slippa amortera under en period? Eller ska man vänta så länge det går? Här är fyra scenarier hur du kan tänka utifrån din situation och hur din privatekonomi ser ut.

Många har redan förlorat stora delar av sina inkomster och kanske är du en av dem. Du kanske driver ett företag som förlorat sina intäkter eller är timanställd någonstans som inte längre kan ge dig några timmar. I det läget är de ekonomiska svårigheterna redan påtagliga och om du inte redan har ansökt om amorteringsfrihet kan det vara bra att göra det. På det sättet kan du sänka dina månadsutgifter och få ett lite större manöverutrymme. Troligen behövs pengarna till nödvändiga utgifter som hyra, mat och räkningar, helt enkelt för att täcka upp för din minskade inkomst. Skulle det därefter finnas lite utrymme kvar är din högsta prioritet att bygga en buffert, dvs. sätta in pengarna på ett konto. Inkomsterna kan komma att sjunka mer, eller vara borta under en längre tid än du hoppas, och det kan fortfarande uppstå oväntade utgifter.

Många arbetsgivare drar ner på verksamheten nu. Kanske tillhör du den växande gruppen som korttidspermitterats eller varslats? Eller på annat sätt fått signaler om att din anställning eller inkomst är hotad av den pågående krisen. Även för dig kan det vara en bra idé att ansöka om amorteringsfrihet för att under en period minska de fasta månadskostnaderna. Eftersom din privatekonomi ännu inte påverkats så mycket så gäller det här att rusta för framtiden. De pengar som du nu frigör per månad bör inte konsumeras utan användas för att stärka din motståndskraft om din inkomst senare skulle påverkas negativt. I första hand är det buffertsparandet, dvs. det riskfria och lätt tillgängliga sparandet på ett bankkonto, som behöver byggas upp eller stärkas. 1-3 månadslöner är riktmärket för de flesta, lite beroende på hur man bor och vilket försörjningsansvar man har. Har du redan en betryggande buffert kan det vara aktuellt att utöka annat sparande, t.ex. i fonder. Kom dock ihåg att de osäkra tiderna kommer att vara länge än och att världens aktiemarknader just nu är ovanligt svängiga och riskfyllda.

Trots att många är varslade, permitterade eller har fått se sina inkomster sjunka, så är har de flesta fortfarande kvar sina anställningar och inkomster på samma nivå som före krisen. Om du tillhör den gruppen, som har en privatekonomi som inte direkt är berörd, bör du överväga om det här med amorteringsfrihet verkligen är något för dig. För de allra flesta är amortering trots allt något bra som minskar din belåningsgrad och leder till lägre totala räntekostnader. Det är därför inte givet att du ska ansöka om amorteringsfrihet bara för att det går. Om du ändå kommer fram till att du vill använda den här möjligheten, tänk igenom vad syftet är. Finansinspektionen är tydlig med att de regeländringen görs för att fler ska kunna bygga motståndskraft och öka sina privatekonomiska marginaler. Du bör alltså i första hand tänka buffertsparande och i andra hand övrigt sparande, t.ex. fondsparande, för de pengar som frigörs. Det här är inte rätt läge att vänja sig vid en högre konsumtionsnivå, särskilt inte med tanke på att tiden med amorteringsfrihet är begränsad och kravet sedan återkommer.

Hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas genom den här krisen är för tidigt att säga. Men det kommer att göras både köp och försäljningar och kanske är du en av dem som nu är in i en process för att byta bostad. Då är det bra att veta att möjligheten till amorteringsfrihet gäller även för nya lån. Det innebär att månadskostnaderna under den första tiden kan bli lägre än vad de hade blivit för motsvarande lån med ordinarie amorteringsregler. Däremot gör inte amorteringsfriheten att du kommer att kunna få ett större lån än du annars hade fått. Efter augusti 2021 kommer vi ju att återgå till ordinarie amorteringsregler och därför måste amorteringarna fortfarande räknas in i kalkylen när lånen beviljas och beräknas. Om du både ska sälja en befintlig bostad och köpa en ny, är det i det här osäkra läget en bra idé att sälja din befintliga bostad först och den nya sedan. Då vet du vad du fick betalt för din gamla bostad och du minskar risken att betala för mycket för din nya. Det gäller helt oavsett om du ansöker om amorteringsfrihet eller inte.

Boränterådet: Nu tar vi sats mot bostadsåret 2021

Bostadsåret 2020 innehöll många överraskningar och vi ska vara försiktiga med prognoserna för 2021. Mycket talar för ett bra bostadsår med en stabil prisbild och fortsatt låga räntor men det finns frågetecken och för den som har bostadslån gäller det att ha marginaler för eventuella överraskningar.

Läs senaste boränterådet

Customer service