Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Så påverkas din pension

Frågor och svar om pension och fondplacering

Hur lång tid tar fondbyten?

På grund av den av den turbulens som råder på finansmarknaden kan fondbyten i dagsläget ta längre tid.­

Läs mer om bryttider vid försäljning i fondförsäkring 

Läs mer om hur fondhandeln påverkas av börsturbulensen

Vilken kurs får jag om jag säljer fonder och det drar ut på tiden innan affären går igenom?

Den dag du gör ditt fondbyte blir den dag som kursen sätts förutsatt att duregistrerar fondbytet innan bryttiden dvs ett visst klockslag, och att en fond inte är stängd för handel. Vi reserverar oss för avvikelser. Detta gäller även om själva affären inte syns på fondförsäkringen förrän om några dagar.

Om en fond är stängd för handel kommer du få den kurs som gäller när fonden öppnar igen.

Läs mer om bryttider

Våra fondkurser för försäkring

Läs mer i fondlistan

Var syns fondbyten på internetbanken?

Du ser pågående affärer och historik på genomförda affärer på internetbanken om du går in under fliken Pension & Försäkring och väljer Min pension & mina försäkringar och sedan trycker på Händelser.

Frågor och svar om traditionell försäkring

Kommer utbetalningen från min traditionella försäkring i SEB att sänkas omgående nu när börserna rasar?

Nej, ingen sådan förändring sker med automatik på grund av börsturbulens. Försäkringskapitalet för en traditionell försäkring förräntas med den så kallade återbäringsräntan. Återbäringsräntan motsvarar tillgångarnas avkastning utjämnad över en tidshorisont.

Det är främst nivån på återbäringsräntan som kommer att påverka storleken på utbetalningsbeloppet. Detta i sin tur består av två delar: ett garanterat försäkringsbelopp och ett tilläggsbelopp. Det senare beror på hur mycket återbäring som är uppsamlad på försäkringen och räknas om årligen i samband med den månad som utbetalningen från försäkringen startade. Vid en mycket låg återbäringsränta kan man i regel förvänta sig att tilläggsbeloppen på sikt kommer att sjunka.

Hur gäller insättningsgarantin på försäkring?

I en traditionell försäkring finns en garanti. Nivån på garantin framgår av ditt senaste årsbesked.

Som försäkringstagare har man även en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets åtagande. Dessa tillgångar uppförs i ett särskilt register. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en eventuell konkurs.

Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över svenska försäkringsbolag och bevakar att försäkringsbolagens tillgångar dels är tillräckliga stora för att täcka åtagandena till försäkringstagarna, dels att de dessutom har ett buffertkapital (kapitalbas). Reglerna för hur åtagandena värderas och hur buffertkapitalet beräknas återfinns i försäkringsrörelselagstiftningen och, i förekommande fall, i Finansinspektionens föreskrifter. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.

SEB Pension och Försäkring AB och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har god marginal till att uppfylla de krav på tillgångar som ställs av såväl lagstiftaren som Finansinspektionen.

(Insättningsgarantin är en garanti som gäller pengar du har på konto hos en bank eller ett finansinstitut i Sverige.)

Mer information om insättningsgarantin

Hur påverkas din pension av ett börsfall?

Vår privatekonom Jens Magnusson går igenom vilka faktorer som påverkar din pension.

Customer service