Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vissa fonder med Rysslandfokus stängda för handel

Just nu har ett antal fonder på grund av rådande situation stängts för handel. Det gäller fonder som enbart eller i huvudsak investerar i Ryssland och som SEB erbjuder i sitt fondutbud.

Att en fond stängs för handel beror normalt på att fondbolaget inte kan göra en korrekt värdering av fondernas tillgångar och innebär att fondbolaget inte kommer att genomföra några sälj eller köp av andelar i dessa fonder.

Då SEB inte kan garantera handel enligt normal handelscykel har SEB som distributör valt att ta bort möjligheten att lägga nya köpordrar i fonder som har stängts för handel. Kunder som äger andelar i dessa fonder kan lägga säljordrar om fondbolaget ifråga tar emot säljordrar. Säljordrar utförs dock först när handeln i fonden återupptas. 

Vi vet i dagsläget inte när handel i dessa fonder kan återupptas, och kommer löpande att informera om utvecklingen. Vi hänvisar till respektive fondbolag för ytterligare information.

Det gäller följande fonder som finns i SEB:s fondutbud:

SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag LU0086828794
   
Carnegie Rysslandsfond A SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
East Capital Östeuropa SE0000888208
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
Swedbank Robur Rysslandsfond A SE0000542805
Swedbank Robur Östeuropafond A SE0000539421
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) SE0000356271

 

Det här gäller för fondförsäkring

Fonder som är stängda för handel

Nedanstående fonder är stängda för handel och orderläggning i fondförsäkring. Det innebär att fondbyten i fonderna inte kan utföras. Redan lagda ordrar inom fondförsäkring kan inte återkallas. Stängningen kan även påverka återköp och flytt av försäkring samt vissa utbetalningar.

East Capital Ryssland SE0000777708
Schroder Emerging Europe (A EUR) LU0106817157


Fonder som är öppna för försäljning

Från och med den 28 mars 2022 är det åter möjligt att sälja fondandelar i nedanstående fonder, vilket gör det möjligt att göra fondbyten från dessa fonder inom fondförsäkring. Fonderna kommer även fortsättningsvis att vara stängda för köp (och därmed är det inte möjligt att göra byten till fonderna i fondförsäkring).

SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag LU0086828794


Ändrad fondfördelning för kommande inbetalningar

Om du har valt någon av de fyra ovan nämnda fonderna i din fondförsäkring som fondfördelning för kommande inbetalningar så har vi bytt ut den fonden mot SEB Pensionsfond SEK Lux. Ändringen är genomförd den 1 mars 2022 och gäller framåt. Du kan själv när som helst ändra din fondfördelning till annan valfri fond/fonder i det utbud som gäller för din försäkring. Bakgrunden till ändringen är att undvika att orderläggning sker i en fond som inte handlas.


Månadssparar du i handelsstoppade fonder?

Som följd av situationen i Ukraina, har en del fonder med Rysslandsfokus stoppats för handel. Om du månadssparar i en sådan fond, kommer det belopp som skulle använts för månadsköp till fonden att ligga kvar på kontot som det skulle dragits från. Om du vill att beloppet ska investeras inom ramen för ditt månadssparande, behöver du ändra din fondfördelning. Tänk på att pengarna beskattas om de blir kvar på ditt ISK kapitalkonto.

Customer service