Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina dig som privatkund?

Läget i Ukraina är extremt bekymmersamt och vi hoppas innerligt att kriget får ett snart slut. Vid sidan av den humanitära katastrofen har kriget även konsekvenser för både världsekonomin och för privatekonomin. Vi har därför bett vår privatekonom Américo Fernández svara på några av de vanligaste frågorna just nu.

Hur bör jag som sparare agera i dessa tider av kraftig börsturbulens?

Svar: Det första du bör vara medveten om är att de globala aktiemarknaderna nu genomgår en turbulent och osäker period där utvecklingen i det korta perspektivet kan variera kraftigt från dag till dag. Det kan vara uppgångar i förhoppning om framgångsrika fredsförhandlingar och fortsatta ekonomiska stimulanser från centralbanker till nedgångar efter ytterligare sanktioner, stängda naturgaskranar och fortsatt krigsföring.

För de flesta, som månadssparar i fonder, eller sparar långsiktigt för sin pension, handlar det om att försöka hålla huvudet kallt och inte sälja i panik. Fördelen med ett månadssparande är att du investerar mindre belopp i både upp- och nedgångar vilket i det längre perspektivet oftast är en vinnande strategi. Det är däremot ett bra tillfälle att se över sin portfölj och säkerställa att man har en bred riskspridning som kan stå sig bra över tid eller om man börjar närma sig pension. Som en del i det bör du som sparare som har innehav i ryska värdepapper förbereda dig på att förlora stora delar av dessa investeringar, när Moskvabörsen återigen öppnar för handel.

Hur påverkar rekordhöga energipriser min privatekonomi?

Svar: De stigande energipriserna slår igenom i svenska hushåll både genom höga elpriser och kraftiga prisuppgångar på diesel och bensin. Hur kraftigt det påverkar plånboken beror på vart i landet du bor och vilka ekonomiska marginaler du har i din privatekonomi. Den senaste tiden har dock de flesta blivit varse de rekordhöga bränslepriserna vid pump. Hur höga priserna kan bli är fortfarande för tidigt att säga men hushållen bör i nuläget riskminimera och ta höjd för både högre bilkostnader och elräkningar. Det är också viktigt att ha med sig att även om priset på t.ex. olja skulle dubblas från dagens nivåer så innebär det inte per automatik dubbla bränslepriser. Lite drygt hälften av dagens bränslepris kommer från skatt och moms och regeringen har aviserat att det kan komma stöd inom kort.

Hur påverkar en hög inflation min plånbok?

Svar: En hög inflation kan för många i den yngre generationen kännas som ett främmande fenomen efter nästan ett decennium av låginflationsmiljö med extremt låga räntor som följd. En hög inflation innebär kort och gott att pengar tappar i värde och gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Om lönerna inte stiger i samma takt som inflationen riskerar det att urholka hushållens plånböcker vilket kan leda till en minskad konsumtionen som i förlängningen kan påverka tillväxten för svensk ekonomi.

Vad innebär den pågående situationen för bolåneräntorna?

Svar: Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade inflationen varit på uppsving och tryckt upp de långa marknadsräntorna och därmed höjt bankernas upplåningskostnader. Det har lett till att de bundna bolåneräntorna pressats upp från rekordlåga nivåer. Det som nu sker är ytterligare inflationsuppgångar vilket ökar förväntningarna på att centralbanker i bredare omfattning kommer påbörja räntehöjningar i syfte att kyla ner den höga inflationen. Det gör att marknadsräntorna har fortsatt att stiga och talar därmed för fortsatta gradvisa uppgångar på bolåneräntor med längre löptider. Det ska dock sägas att den rörliga tremånadersräntan är mer kopplad till Riksbankens styrränta och så länge de håller den oförändrad kan bolåntagare förvänta sig ett växande gap mellan rörliga och bundna bolåneräntor. För mer information om effekterna på bolåneräntorna, se senaste boränterådet:
Boränterådet

Bör hushållen vara oroliga över ytterligare negativa ekonomiska effekter?

Svar: Det går inte att bortse från att de ekonomiska orosmolnen är många och att hushållen står inför en ganska dyster privatekonomisk vår. Det finns dock anledning för svenska hushåll att ändå känna ett visst lugn. Utgångsläget för svensk ekonomi är starkt och med en låg statskuld har regering och riksdag goda förutsättningar att stimulera såväl företag som hushåll ifall de ekonomiska effekterna skulle förvärras. Samtidigt har hushållen aldrig tidigare sparat så mycket som under de två senaste åren. Det gör att man byggt upp en del marginaler i privatekonomin. Blickar vi framåt är det fortfarande väldigt osäkert och i nuläget omöjligt att veta hur länge kriget och dess konsekvenser kommer att vara. Hushåll bör därför fortsätta rusta sig för en turbulent och osäker vår genom att spara i ladorna.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Customer service