Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Framtidens kompetenser – för att trygga en hållbar omställning

I en tid av stora omställningar kopplat till transformeringar inom ex digitalisering och elektrifiering, då vi vill och behöver ställa om våra verksamheter till att bli mer hållbara kräver detta självklart stora investeringar men ökar också behovet av rätt kompetenser. Vad krävs av bolagen för att lyckas öka kompetensförsörjningen av befintlig personal samt rekrytera rätt kompetenser och möta upp på de nya kunskapsbehoven omställningarna för med sig?

 

Customer service