Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Utvidgat omställningsstöd på plats!

Om ditt företag drabbats hårt av coronapandemin och omsättningen fallit kraftigt under sommarmånaderna (maj-juli) kan du nu ansöka om det statliga omställningsstödet. Allt du behöver veta om stödet besvaras i fem snabba frågor av SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

1. Vem kan ansöka om stödet?

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. För att ta del av stödet krävs att företaget haft en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 40 procent under maj och 50 procent under juni-juli. Omsättningstappet beräknas på maj-juli 2020 jämfört med samma månader förra året.

2. Hur fungerar stödet?

Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader* för maj-juli. Stödet kan därmed variera mellan 30 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Maj respektive juni och juli utgör två individuella stödperioder.

* Med fasta kostnader avses kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

3. Hur stort är stödet?

Maximalt 75 miljoner kronor per företag för stödperioden maj och maximalt 8 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. Osäker på hur stor ersättning du kan få? Testa Skatteverkets räknesnurra.

4. När kan du ansöka?

Från och med den 15 oktober, men tänk på att Skatteverket behöver din ansökan senast den 30 nov 2020.

5. Hur ansöker du?

Du ansöker via Skatteverket e-tjänst.

Customer service