Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Vad kan du som företagare göra i coronatider?

Just nu är det osäkra tider och vi förstår att många företagare är oroliga över utvecklingen. Det är svårt att ge några generella råd, men i den här guiden har vi samlat alla åtgärder från regering och myndigheter och hur du enklast kan ta del av dem. Vi har också lagt till en del andra tips som kan mildra konsekvenserna om ditt företag har drabbats hårt av pandemin.

Vanligaste frågan just nu

Går det att kombinera statligt stöd med utdelning?

Ett riktmärke bör vara att inte kombinera utdelning eller vissa värdeöverföringar med statligt stöd.

  • För korttidspermitteringsstödet, som administreras av Tillväxtverket, gäller det att företag inte betalat eller beslutat om utdelningar under de två månader som föregår stödperioden och under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.
  • Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelningar och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidspermittering. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller inte i förhållande till lagkraven.
  • För att ha rätt till omställningsstödet, som administreras av Skatteverket, får företaget inte göra vissa värdeöverföringar (t.ex. vinstutdelning) under perioden mars 2020 till juni 2021.
  • Regeringen har aviserat en förlängning av omställningsstödet vilket kan komma att påverka möjligheten till utdelning under en längre period än till juni 2021. Texten uppdateras därför löpande.

Direktstöd till företag

Informationen och detaljerna kring stöden uppdateras löpande.

1. Omställningsstöd

Vem kan ansöka om stödet?
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. För att ta del av stödet krävs att företaget haft en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret (2019) och ett omsättningstapp på mellan 30–40 procent beroende på vilken stödperiod som avses.

- Omsättningstapp på minst 40 procent för stödperioden augusti-oktober 2020.
- Omsättningstapp på minst 30 procent för stödperioden november-december 2020.
- Omsättningstapp på minst 30 procent för stödperioden januari-februari 2021.
- Omsättningstapp på minst 30 procent för stödperioden mars-april 2021.

Omsättningstappet beräknas jämfört med samma månader 2019. Den tidigare versionen av det här stödet gällde för perioden mars och juli 2020. Den ansökningsperioden har däremot gått ut och du kan inte ansöka om det i efterhand.

Hur fungerar stödet?

Omställningsstöd ges med mellan 70-90 procent av så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader (*) minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna.

För företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år ges en högre subventionsgrad. För augusti-oktober ersätts 75 procent, november-december 90 procent, januari-februari 90 procent och för mars-april 90 procent av de icke-täckta fasta kostnader.

För större företag är motsvarande subventionsgrad 70 procent för alla stödperioder.

Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s.k. bestyrkandesintyg).

* Med fasta kostnader avses kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Hur stort är stödet?

Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021. Osäker på hur stor ersättning du kan få?

Testa Skatteverkets räknesnurra

När kan du ansöka?

För stödperioden augusti 2020 till februari 2021 är ansökan öppen fram till 30 april 2021. De två sista stödperioderna (mars-april) går att ansöka först den 6 april respektive 3 maj.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Skatteverkets e-tjänst.

2. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Vem kan ansöka om stödet?

Det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om.

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Båda stöden kräver att företagaren ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning.

Hur fungerar stödet?

Båda stöden följer samma ersättningsstruktur och ger ersättning för förlorade intäkter motsvarande 75-90 procent av omsättningstappet och är uppdelat i flera stödperioder. För varje stödperiod finns det särskilda krav på nettoomsättning (under 2019) och storlek på omsättningstapp (jämfört med samma period 2019).

- För stödperioden mars-april 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.
- För stödperioden maj 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.
- För stödperioden juni-juli 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 50 procent och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.
- För stödperioden augusti-oktober 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.
- För stödperioden november-december 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.
- För stödperioden januari-februari 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.
- För mars-april 2021* ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.
- För maj-juni 2021* ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

* Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta mars-juni 2021 och godkännas under våren.

Hur stort är stödet?

Sammanlagt kan enskilda näringsidkare få ett maximalt stöd på 120 000 kronor för stödperioderna mars-juli 2020 (ansökningsperioden har utgått).
- För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kr.
- För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kr.
- För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kr.

Sammanlagt kan en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag få ett maximalt stöd på 120 000 kronor för stödperioderna mars-juli 2020.

- För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kronor.
- För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kronor.
- För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kronor.

Regeringen återkommer med information om hur stort stöd som företagare kan få för perioden mars-juni 2021.

När kan du ansöka?

För enskilda näringsidkare så har ansökningsperioden för stödperioden mars-juli 2020 utgått. För perioden augusti 2020 till februari 2021 går det att ansöka mellan 2 mars – 30 april 2021. Sista ansökningsperioden som avser stödperioden mars-juni 2021 har ännu inte öppnat.

För handelsbolag med minst en fysisk person som delägare träder de nya reglerna ikraft den 29 mars 2021. Stödet kan därefter sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Regeringen avser att förlänga stödet till att även omfatta tiden mars-juni 2021. Information om tillhörande ansökningsperiod kommer under våren.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Boverkets e-tjänst.

3. Tillfälligt anstånd med skattebetalning

För vem?

Företag som drabbas ekonomiskt av pandemin kan ansöka om få skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Hur gör du?

Du ansöker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverket.se. På Skatteverket.se kan du också läsa mer om hur du ansöker.

Är möjligheten tidsbegränsad?

Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa längst till och med den 12 februari 2022 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023. Alla tillfälliga anstånd kommer att upphöra senast dessa datum. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Hur mycket?

Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet gäller för upp till sex redovisningsperioder mellan januari och december 2020. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Regeringen avser att förlänga med ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder. Förändringen föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Kostar det?

Ja, motsvarande en ränta på 3,1 procent.

4. Stöd för korttidspermittering

För vem?

För alla företag som har stöd för det i kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Däremot gäller inte korttidsarbete för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet.

Hur gör du?

Ansökningar görs hos Tillväxtverket  Ansökningsperioden öppnar den 29 mars 2021. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre från och med den 7 april.

Är möjligheten tidsbegränsad?

Företag har kunnat permittera från mitten av mars 2020. Systemet har förlängts från 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Hur mycket?

Det finns ett lönetak på 44 000 kr/mån. Därtill tillkommer möjligheten att permittera på olika grader beroende på vilka månader som stödet avser. För mer detaljerad information, se tabell nedan och Tillväxtverket.

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Staten Arbetsgivarens minskade lönekostnader
1 20 4 % 1 % 15 % 19 %
2 40 6 % 4 % 30 % 36 %
3 60 7,5 % 7,5 % 45 % 53 %
4* 80 12 % 8 % 60 % 72 %

* Den utökade möjligheten att minska arbetstiden med 80 procent har kunnat användas under maj, juni och juli 2020. Det har nu utvidgats till att också gälla under januari till juni 2021.

Vad innebär förslaget?

Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med drygt 70 procent samtidigt som arbetstagaren får ut strax under 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Läs mer på Tillväxtverket

5. Staten ersätter för extraordinära sjuklönekostnader

Vad innebär förslaget?

Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader..

För vem?

Alla arbetsgivare omfattas.

Hur gör du?

Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.

Är möjligheten tidsbegränsad?

Ja, ersättning till arbetsgivare gäller till den 30 april 2021.

Hur mycket?

Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden och dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för mindre företag.

Läs mer på Försäkringskassan

6. Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Vad innebär förslaget?

Lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

För vem?

Likt den tidigare versionen av hyresstödet, som gällde för perioden april-juni 2020, föreslås det riktas till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen för att nämna några. För en mer detaljerad lista över vilka branscher som berörs:

Regeringen 

Hur gör du?

Viktigt att komma ihåg att det måste till en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om rabatt på hyran. Det ska ha tecknats skriftligen senast den 30 april 2021. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen.

Du kan ansöka från och med den 3 maj hos Boverket.

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021. Regeringen återkommer inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen för perioden april-juni 2021.

Hur mycket?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden. Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

7. Gör en ny preliminärdeklaration så att du betalar rätt F-skatt 2021

Du som driver ditt företag som enskild firma eller handelsbolag fick i början av året ett beslut från Skatteverket om hur stor preliminär F-skatt du ska betala under 2021. I och med senaste tidens turbulens kan det finnas anledning att se över din prognos för företaget i år 2021.

7 tips för företagare inför årets deklaration

8. Pausa inbetalningarna till dina anställdas tjänstepensionsplan

Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal. Om du har en tjänstepensionslösning hos oss kan du göra det helt kostnadsfritt. Kontakta oss för att få råd om den lösningen kan passa just ditt företag på 0771-43 10 00. Där svarar våra försäkringsrådgivare måndag–fredag 8–16.30.

9. Ansök om amorteringsfrihet

Många banker erbjuder idag amorteringsfrihet. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

10. För en dialog med dina leverantörer om att förlänga betaltiderna

Våga förhandla med dina leverantörer. Båda parter tjänar på det i längden

Finansieringsstöd till företag

1. Statlig företagsakut för små- och medelstora företag

För vem?
De (delvis) statligt garanterade lånen riktar sig till livskraftiga svenska små- och medelstora företag som på grund av coronautbrottet har fått ekonomiska svårigheter och har verksamhet i Sverige. Syftet med lånet är att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter och ska nyttja pengarna för att täcka kostnader i verksamheten.
Läs mer om villkoren och ansök här

2. Ansök om Almis nya brygglån

För vem?
För små- och medelstora företag.

Vad innebär förslaget?
Regeringen har tidigare beslutat om ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till Almi i syfte att öka utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Som en del i arbetet har Almi lanserat ”Almi Brygglån”.
Läs mer och ansök hos Almi

3. Ansök om garantier för rörelsekrediter hos EKN vid export

För vem?
För exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

Vad innebär tjänsten?
Med anledning av coronakrisen erbjuder nu Exportkreditnämnden (EKN) förbättrade möjligheter till rörelsekrediter för mindre företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. EKN har också tagit fram en ny garanti för rörelsefinansiering till stora företag samt till deras underleverantörer.

Om EKN
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. De försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och även bankers utlåning och krediter till både exportföretag och deras köpare. Allt för att fler svenska företag ska kunna växa internationellt.

Hur gör du?
Du ansöker tillsammans med din rådgivare på banken. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Läs mer om EKN:s stödåtgärder

Hjälpte den här sidan dig?

Customer service