Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad kan du som företagare göra i coronatider?

Just nu är det osäkra tider och vi förstår att många företagare är oroliga över utvecklingen. Det är svårt att ge några generella råd, men i den här guiden har vi samlat alla åtgärder från regering och myndigheter och hur du enklast kan ta del av dem. Vi har också lagt till en del andra tips som kan mildra konsekvenserna om ditt företag har drabbats hårt av coronautbrottet.

Direktstöd till företag

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För vem?
Gäller alla arbetsgivare (både aktiebolag och enskild firma), men med en begränsning – sänkningen gäller endast för max 30 anställda. Det betyder till exempel att även stora bolag med fler än 30 anställda också kan få ta del av sänkningen, men då endast för 30 av deras totalt antal anställda.

Hur ansöker du?
Via din arbetsgivardeklaration. Sätt ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.
Läs mer på Skatteverket – lämna arbetsgivardeklaration

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja. Sänkningen är temporär och gäller från 1 mars till 30 juni.

Hur mycket?
Sänkningen är med 2/3 – från 31,42% till 10,21%. Endast ålderspensionsavgiften betalas. Max lön upp till 25 000 kronor/mån, vilket motsvarar en minskad lönekostnad på max cirka 5300 kronor/mån per anställd. För den som driver enskild firma så är taket satt till ett avgiftsunderlag på 100 000 kr/år.

Går sänkningen att kombinera med andra stöd?
Ja, det går att kombinera med andra stöd, till exempel nystartsjobb eller korttidsarbete.

2. Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott

För vem?
För de som driver företag i form av enskild näringsverksamhet.

Hur gör du?
Du gör omprövningen av din preliminära skatt digitalt (e-tjänst) hos Skatteverket. Men ta först kontakt med en revisor eller skattejurist. Kom ihåg att olika former av reserveringar, exempelvis periodiseringsfond, påverkar ditt företags skattemässiga resultat. Det i sin tur kan minska dina inbetalningar till olika socialförsäkringar, som till exempel pension och föräldraförsäkring.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, möjligheten avser vinst som upparbetats för taxeringsåret 2019. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Hur mycket?
100 procent av vinsten från 2019 upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

3. Tillfälligt anstånd med skattebetalning

För vem?
Företag som drabbas ekonomiskt av coronautbrottet kan ansöka om få skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Hur gör du?
Du ansöker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverket.se.
Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se

Är möjligheten tidsbegränsad?
De nya bestämmelserna gäller under 2020.

Hur mycket?
Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet.

Kostar det?
Ja, motsvarande en ränta på 3,1 procent.

4. Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

För vem?
För företagare som har sitt företag vilande.

Vad innebär förslaget?
Om en företagare efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten behöver det gå minst fem år, enligt dagens regler, innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till a-kassa i en sådan situation, behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten. Nu har regeringen beslutat om en tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Det betyder att om du gör ett uppehåll med din verksamhet under 2020 omfattas du alltså inte av femårsregeln.

5. Införande av korttidspermittering (korttidsarbete)

Korttidspermittering har precis införts av regeringen och kallas även korttidsarbete.

För vem?
För alla företag som har stöd för det i kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Däremot gäller inte korttidsarbete för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet.

När börjar det att gälla?
Du kan ansöka under hela 2020.

Hur gör du?
Ansökningar görs hos Tillväxtverket från och med den 7 april.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, under hela 2020.

Hur mycket?
Lönetak på 44 000 kr/mån. Stöd i 6 månader, eventuellt 3 månader till.

Vad innebär förslaget?
Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
Se filmen som förklarar hur korttidsarbete fungerar (3:15 min)
Läs mer på Tillväxtverket

Vad innebär regeringens uppväxling av systemet med korttidspermittering?
Den 14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan ännu. Den temporära förändringen är planerad att träda i kraft i mitten av maj, men kommer gälla retroaktivt från första maj.

Om ditt företag planerar att söka stödet före lagändringen träder i kraft i mitten av maj, ska söka på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen. Tillväxtverket meddelar i god tid hur det ska gå till.

6. Staten tar över sjuklöneansvaret

Den 7 maj presenterade regeringen en förlängning av statens sjuklöneansvar. Förslaget innebär att åtgärden förlängs till och med juli 2020. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget och återkommer löpande med mer information.

För vem?
Alla arbetsgivare omfattas.

Hur gör du?
Åtgärden innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, det ursprungliga förslaget gällde under april och maj 2020. Men nu har regeringen föreslagit att stödet förlängs och även omfattar juni och juli.

Hur mycket?
Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner under april, maj, juni och juli 2020.

Vad innebär förslaget?
Staten kommer tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader till och med juli 2020.

Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det ekonomiska stödet till egenföretagare föreslås förlängas från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Som en del av förslaget har karensdagen tillfälligt slopats. Nu föreslås ersättningen för den första sjukdagen förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet.
Läs mer på Försäkringskassan

7. Gör en ny preliminärdeklaration så att du betalar rätt F-skatt 2020

Du som driver ditt företag som enskild firma eller handelsbolag fick i början av året ett beslut från Skatteverket om hur stor preliminär F-skatt du ska betala under 2020. I och med senaste tidens turbulens kan det finnas anledning att se över din prognos för företaget i år 2020.
7 tips för företagare inför årets deklaration

8. Pausa inbetalningarna till dina anställdas tjänstepensionsplan

Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal. Om du har en tjänstepensionslösning hos oss kan du göra det helt kostnadsfritt. Kontakta oss för att få råd om den lösningen kan passa just ditt företag på 0771-43 10 00. Där svarar våra försäkringsrådgivare måndag–fredag 8–16.30.

9. Ansök om amorteringsfrihet

Många banker erbjuder idag amorteringsfrihet. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

10. För en dialog med dina leverantörer om att förlänga betaltiderna

Våga förhandla med dina leverantörer. Båda parter tjänar på det i längden.

Finansieringsstöd till företag

1. Statlig företagsakut för små- och medelstora företag

För vem?
De (delvis) statligt garanterade lånen riktar sig till livskraftiga svenska små- och medelstora företag som på grund av coronautbrottet har fått ekonomiska svårigheter och har verksamhet i Sverige. Syftet med lånet är att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter och ska nyttja pengarna för att täcka kostnader i verksamheten.
Läs mer om villkoren och ansök här

2. Ansök om Almis nya brygglån

För vem?
För små- och medelstora företag.

Vad innebär förslaget?
Regeringen har tidigare beslutat om ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till Almi i syfte att öka utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Som en del i arbetet har Almi lanserat ”Almi Brygglån”.
Läs mer och ansök hos Almi

3. Ansök om garantier för rörelsekrediter hos EKN vid export

För vem?
För exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

Vad innebär tjänsten?
Med anledning av coronakrisen erbjuder nu Exportkreditnämnden (EKN) förbättrade möjligheter till rörelsekrediter för mindre företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. EKN har också tagit fram en ny garanti för rörelsefinansiering till stora företag samt till deras underleverantörer.

Om EKN
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. De försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och även bankers utlåning och krediter till både exportföretag och deras köpare. Allt för att fler svenska företag ska kunna växa internationellt.

Hur gör du?
Du ansöker tillsammans med din rådgivare på banken. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Läs mer om EKN:s stödåtgärder

Hjälpte den här sidan dig?

Customer service