Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Övriga åtgärder för företagare

Korttidspermittering införs

Om du har anställda och till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Läs mer om hur du ansöker på Tillväxtverket.se

För vissa företag kan en rekonstruktion vara en möjlig lösning vid en tillfällig, men akut likviditetskris. Vid en rekonstruktion aktiveras bland annat den statliga lönegarantin som innebär att staten tar över löneansvaret för de anställda under en viss period. Det bör dock göras i samråd med rådgivare och jurist för att se om det är en lösning som lämpar sig för ditt företag.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås att tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningarna

Om ditt företag har drabbats av coronautbrottet kan du nu ansöka om att få skjuta upp inbetalningar av skatt och avgifter upp till tre till tolv månader. Du ansöker om detta hos Skatteverket. Åtgärden omfattar preliminärskatt på lön, inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Det gäller även för dig som betalar in moms årsvis (retroaktivt från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021). Reglerna föreslås träda i kraft den 8 april 2020.

Enligt nuvarande regelverk kan företrädare för ett bolag bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder. Regeringen och Skatteverket arbetar med att ta fram ett nytt regelverk så att företagare inte ska bli personligt betalningsansvariga.

Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se

Utökade kreditgarantier till exportbolag

Exportkreditnämnden (EKN) har utökat sina kreditgarantier från 450 miljarder till 500 miljarder kronor för att underlätta för små och medelstora exportbolag. De har också tagit fram en ny garanti som ger underleverantörer till exportindustrin säkrare och snabbare betalt.

Ansök hos EKN.se

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgift och egenavgifter

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifter och egenavgifter (som betalas av enskilda näringsidkare) tillfälligt sänks under perioden 1 mars till 30 juni 2020.

Nedsättningen är från dagens 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgift betalas) och gäller för företag med upp till 30 anställda och löner upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och anställd. För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad.

Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020.

Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Staten föreslås att stå för hälften av kostnaden för en reducering av lokalhyror upp till 50 procent av den fasta hyran för företag med stora svårigheter på grund av covid-19. Förslaget gäller vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden och gäller perioden 1 april till 30 juni 2020.

Kvitta vinst 2019 mot framtida underskott

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Detta innebär att ingen skatt behöver betalas för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019 och vinsten kan istället skjutas upp och kvittas mot eventuella underskott under 2020 eller efterföljande år (dock senast 2025).

För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats för 2019 måste egenföretagaren lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande

Företag som läggs vilande på grund av arbetslöshet undantas under 2020 från regeln att verksamheter endast får läggas vilande en gång under fem år.

Behöver du hjälp och stöd i rådande läge?

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp så snart som möjligt.

Tack för din ansökan. Coronautbrottet påverkar både vår bemanning och våra svarstider. Vi gör vårt yttersta för att så snabbt som möjligt återkomma till dig.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.

Customer service