Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så leder du företaget ur krisen

Under det senaste halvåret har Sveriges drygt 500 000 enskilda näringsidkare varit i strålkastarljuset när många vittnat om extremt tuffa tider med en omsättning som kraftigt minskat och där många av regeringens krisåtgärder inte varit tillräckligt träffsäkra. I vilken utsträckning ditt företag påverkats av krisen beror såklart på vilken fas och bransch du befinner dig i. SEB:s företagarekonom Américo Fernández tipsar om hur du leder företaget ur krisen.

3 tips för dig som befinner dig i en motig fas:

1. ”Coronatesta” din verksamhet

Gör en checklista över vilka av regeringens krisåtgärder som du kan ta del av. Även om inte alla åtgärder passar så finns det en del stöd att få. 
Ta hjälp av vår guide

2. För en kontinuerlig dialog med dina kunder och leverantörer

Var flexibel och våga förhandla om betaltider och leveranser i syfte att skapa likviditetsutrymme och minska den ekonomiska stressen. I längden kommer det gynna båda parter och stärka kundrelationen.

3. Se vad banken kan hjälpa till med

I en enskild firma är företagets ekonomi och din privata ekonomi sammanflätad. Verktygen och lösningarna kan därför variera mellan allt ifrån en företagskredit, likviditetsanalys och amorteringsfrihet. Prata med din bankkontakt och se vilka åtgärder som passar just dig och din verksamhet.

3 tips för dig som hittills inte påverkats av krisen:

1. Bygg upp en buffert för osäkra tider

Även om du hittills inte påverkats av krisen råder det stor osäkerhet om den ekonomiska återhämtningen i höst. Vad händer om virusspridning tar fart igen? Bygg upp en buffert som ökar ditt handlingsutrymme under osäkra tider.

2. Glöm inte bort företagaren

Det är lätt att som entreprenör dras med i företagsresan och glömma bort din framtida ekonomi. Se över ditt försäkringsskydd och gör avsättningar till din pension och kom ihåg att du som egenföretagare fortfarande har möjlighet att göra pensionsavdrag. Som näringsidkare får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar 35 procent av din årsinkomst av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 465 000 kronor för 2020.
Pensionsspara med Trygg grund – ett komplett skydd för dig som företagare

3. Se förbi coronakrisen

Ta tillfället och ställ om din verksamhet till en verklighet efter coronakrisen. Vilka förändringar kommer att bestå och vilka åtgärder du kan vidta för att rusta dig starkare i en miljö där allt fler kommer att arbeta hemifrån och efterfråga digitala lösningar.

Customer service