Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Övriga åtgärder för företagare

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter (som betalas av enskilda näringsidkare) föreslås att tillfälligt sänkas från dagens 31,42 procent till 10,21 procent under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Endast ålderspensionsavgift ska betalas.

Sänkningen gäller för företag inom alla branscher med upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och anställd. För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad. Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020.

2. Ansök om tillfällig hyresrabatt

Regeringen har tagit fram ett förslag som innebär att staten ger stöd vid tillfälligt sänkt lokalhyra . Om du har problem med att betala lokalhyran kan du förhandla med din hyresvärd om att få sänkt hyra. Därefter ansöker hyresvärden om stödet hos länsstyrelserna. Stödet innebär att staten står för 50 procent av sänkningen upp till 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Förslaget gäller vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet gäller under perioden 1 april till 30 juni 2020.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats.

3. Kvitta vinst 2019 mot framtida underskott

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Det innebär att du inte behöver betala skatt för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019. Istället kan du skjuta upp vinsten och kvitta den mot eventuella underskott under 2020.

Om du vill få tillbaka preliminärskatten som du redan har betalat in för 2019 behöver du lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

4. Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande

Företag som läggs vilande på grund av arbetslöshet undantas under 2020 från regeln att verksamheter endast får läggas vilande en gång under fem år.

5. Ansök om korttidspermittering

Regeringen har nyligen infört så kallad korttidspermittering – även kallad korttidsarbete. Det innebär att du kan minska dina anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020.
Läs mer om hur du ansöker på Tillväxtverket.se

För vissa företag kan en rekonstruktion vara en möjlig lösning vid en tillfällig, men akut likviditetskris. Vid en rekonstruktion aktiveras bland annat den statliga lönegarantin som innebär att staten tar över löneansvaret för de anställda under en viss period. Det bör dock göras i samråd med rådgivare och jurist för att se om det är en lösning som lämpar sig för ditt företag.

6. Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås att tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

7. Skjut upp företagets skatteinbetalningar

Om ditt företag har drabbats av coronautbrottet kan du nu ansöka om att få skjuta upp inbetalningar av skatt och avgifter upp i tre till tolv månader. Du ansöker om detta hos Skatteverket. Åtgärden omfattar preliminärskatt på lön, inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Det gäller även för dig som betalar in moms årsvis (retroaktivt från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021). Reglerna föreslås träda i kraft den 8 april 2020.

Den som får anstånd enligt de nya reglerna riskerar inte att bli betalningsskyldig, så kallat företrädaransvar, för obetalda belopp som omfattas av anståndet. Det framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket.
Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se

8. Ansök om kreditgarantier hos EKN vid export

Exportkreditnämnden (EKN) har utökat sina kreditgarantier från 450 miljarder till 500 miljarder kronor för att underlätta för små och medelstora exportbolag. De har också tagit fram en ny garanti som ger underleverantörer till exportindustrin säkrare och snabbare betalt.
Ansök hos EKN

9. Ansök om brygglån hos Almi

Du kan också kontakta Almi. Almi får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor från staten för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Som en del i det arbetet har Almi lanserat så kallade ”brygglån” riktade till bärkraftiga små och medelstora företag. Du kan ansöka både tillsammans med banken och på egen hand.
Ansök hos Almi

Behöver du tips, råd och handfasta lösningar?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp så snart som möjligt.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.

Customer service