Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

7 tips för företagare inför årets deklaration

Senast den 4 maj ska de flesta privatpersoner lämna sin inkomstdeklaration. Det gäller även vissa företagare. Här kommer några enkla tips inför årets deklaration för dig som driver företag.

1. Deklarationstider för företag

För de allra flesta gäller att deklarationen ska lämnas senast måndag den 4 maj 2020. Det gäller alla privatpersoner, även om man har inkomst av näringsverksamhet. För andra företagsformer gäller olika deklarationstidpunkter beroende på när man har bokslut.

Företag ska lämna deklarationer enligt följande:

Bokslut Deklarationstidpunkt (Papper) Deklarationstidpunkt (Digitalt)
Juli–augusti 2019 2 mars 2020 1 april 2020
September–december 2019 1 juli 2020 3 augusti 2020
Januari–april 2020 2 november 2020 1 december 2020
Maj–juni 2020 15 december 2020 15 januari 2021

 

2. Kontrollera deklarationsuppgifterna

För såväl privatpersoner som företag gäller att kontrollera de uppgifter som har förtryckts i din deklaration. De tryckta uppgifterna bygger på de kontrolluppgifter som har lämnats av arbetsgivare, banker med flera. Om kontrolluppgifterna är fel har du alltså fel uppgifter i deklarationen. Oftast stämmer allt, men fel förekommer. Ett tips kan därför vara att stämma av både lönespecifikationer och underlag från banker mot kontrolluppgifterna samt att kontrolluppgifterna stämmer med uppgifterna i deklarationen.

3. Sök anstånd om du vet att du inte hinner deklarera i tid

Hinner du inte deklarera enskilda firma till och med 4 maj? Ansök om anstånd hos Skatteverket och få uppskov med inkomstdeklarationen men kom ihåg att vara ute i god tid, gärna åtminstone två veckor före utsatt deklarationsdatum.

På grund av de ekonomiska följderna i spåren av coronapandemin har regeringen underlättat möjligheterna för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar. För mer information se skatteverket.se

4. Fortfarande avdragsgillt pensionssparande för vissa

Har du inkomst av aktiv näringsverksamhet får du fortfarande göra avdrag för pensionssparande. 2019 får du göra avdrag för betald premie med högst 35 procent av inkomsten. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp (465 000 kronor). Däremot är avdragsrätten för den som har pensionsavsättningar i sin anställning avskaffad.

5. Se över reserveringar i näringsverksamhet

Om du har enskild näringsverksamhet så bör du fundera på om du ska göra någon eller några av de reserveringar som är möjliga för att sänka ditt skattemässiga resultat. Framförallt gäller det om du kan sänka din inkomst så att du kommer under någon skiktgräns och således kan få lite lägre skatt för 2019.

  • Positiv räntefördelning är nästan alltid bra att göra eftersom det innebär att du flyttar en del av inkomsten från näringsverksamhet till inkomst av kapital.
  • Periodiseringsfond likaså eftersom privatpersoner, till skillnad mot bolag, inte behöver ta upp någon schablonintäkt avseende avsättning till periodiseringsfonder.
  • Expansionsfond kan också vara bra för att skjuta skatten framåt om man också har kvar kapitalet i företaget.

Regeringen har under våren lättat på möjligheterna att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott. Från och med den 6 april 2020 kan du skjuta upp 100 procent av vinsten från 2019 upp till ett tak på 1 miljon kronor.

Alla dessa frågor bör du diskutera med din revisor, skattejurist eller annan som hjälper dig med deklarationen för näringsverksamheten.

6. Sänkt bolagsskatt 2020

Det kan också finnas skäl för dig med aktiebolag att se över andra bokföringsmässiga reserveringar. För 2020 har det sedan tidigare beslutats att bolagsskatten sänks från årsskiftet från 21,4 procent till 20,6 procent.
Ett bra tips är därför att diskutera med din revisor ifall det är en möjlighet som passar ditt bolag.

7. Se över din F-skatt för 2020

Du som driver ditt företag som enskild firma eller handelsbolag fick i början av året ett beslut från Skatteverket om hur stor preliminär F-skatt du ska betala under 2020. Skatteverket beräknar F-skatten för 2020 till 110 procent av den totala skatt som du betalade för inkomståret 2018. I och med senaste tidens turbulens kan det finnas anledning att se över sin prognos för 2020. Det kan vara så att de skattepliktiga inkomsterna blir lägre 2020 än vad de var under 2018. Det finns därför möjlighet för många företag och företagare att få till en lägre preliminärskatt för 2020 om man lämnar in en preliminärdeklaration till Skatteverket.

Ytterligare tips och råd för privatpersoner

Customer service