Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vem ska rädda världen?

En en kvinna står i en växtodling.

Att det behövs krafttag för att kunna lösa de tuffa globala utmaningar som vi idag står inför är de flesta överens om. Men vem ska egentligen rädda världen? Enligt SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming har företagande och innovation en avgörande roll i att skapa en hållbar framtid. Fast också helt vanliga sparare kan göra en viktig insats.

Hur kan vi leva på ett sätt där våra nuvarande behov tillfredsställs utan att kommande generationers behov äventyras? I svaret på den frågan finns en viktig nyckel till en hållbar värld. Men verkligheten är som så ofta komplex.

- Under de senaste årtiondena har utvecklingen varit fantastisk på många sätt. Andelen människor i världen som lever i fattigdom har mer än halverats och allt fler har fått uppleva välstånd. Men när den globala medelklassen växer ökar också efterfrågan på energi och material. Det klarar inte vår planet, om vi fortsätter göra som vi alltid har gjort, säger Karl-Oskar Olming, chefsstrateg hållbarhet på SEB.

Han fortsätter:
- För att kunna hantera det här måste alla samarbeta. Från politiskt håll behövs regelverk som styr utvecklingen åt rätt håll. Företagen behöver både minska sin miljöbelastning och utveckla produkter och tjänster som bidrar till att lösa olika sociala och miljömässiga problem. Deras roll är enormt viktig.

Karl-Oskar Olming, Chief Sustainability Strategist

Hur kan småsparare bidra till att lösa globala utmaningar?

Karl-Oskar Olming säger att det behövs innovation inom många områden för att vi ska kunna klara målet i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

- Mycket måste hända inom till exempel transport-, textil-, bygg och infrastruktur-, energi- och jordbrukssektorn. Här finns stora möjligheter för innovativa företag som vill göra skillnad.

Hur kommer en helt vanlig småsparare in i bilden?

- Det är enorma investeringar som behöver göras av företagen. Och pengar till investeringar kommer alltid på ett eller annat sätt från sparare. Det kanske mest effektiva sättet att bidra som småsparare är att tänka ”impact” när man placerar sina pengar – att investera i företag som gör positiv skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv.

Impact-investeringar – så går det till

Impact-investeringar har på senare tid blivit allt populärare, då sparare blivit mer uppmärksamma på globala utmaningar och hur deras sparkapital kan vara med och bidra till förändring.

- Impact handlar om att hitta bolag som utvecklar produkter eller tjänster för att tackla olika miljömässiga och sociala utmaningar, säger Sofia Wärmlöf Helmrich, investeringsrådgivare på SEB.

Hur gör man för att hitta de här bolagen?

- Det enklaste sättet är att köpa impact-fonder, som i sin tur investerar i företag som utvecklar innovativa lösningar på globala utmaningar, ofta inom olika fokusområden. På SEB erbjuder vi till exempel RobecoSAM Sustainable Water Fund som fokuserar på ny, miljöanpassad teknik inom vatten. Sedan erbjuder vi Lyxor SEB Impact Fund där vi har valt ut fem olika fokusområden: hållbar energi, vattentillgång, mat och jordbruk, resurseffektivitet och social förbättring.

Nu har vi ännu fler hållbara fonder. Gör avtryck i framtiden!

Läs mer om våra mörkgröna fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Customer service