Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad gör dina pengar medan du sover?

Sofia Wärmlöf Helmrich, Portfolio Advisor

Genom impact-investeringar kan du sova gott om natten medan dina pengar jobbar fram innovativa lösningar på globala utmaningar. Mycket talar för att den här typen av placeringar kommer att ge bra avkastning på sikt, enligt Sofia Wärmlöf Helmrich, investeringsrådgivare för Lyxor SEB Impact Fund.

Impact-investeringar har på senare tid blivit allt populärare, då sparare blir mer och mer uppmärksamma på globala utmaningar och hur deras sparkapital kan vara med och bidra till positiv förändring. Det som skiljer impact-fonder från andra hållbarhetsfonder är att fokus inom impact ligger mer på vad bolag gör och skapar än hur de bedriver sin verksamhet.

- Impact handlar om att hitta bolag som utvecklar produkter eller tjänster för att tackla olika miljömässiga och sociala utmaningar, säger Sofia Wärmlöf Helmrich.

I april i år lanserade SEB Lyxor SEB Impact Fund, som riktar in sig på just bolag som kan bidra till att lösa olika hållbarhetsproblem. Intresset för fonden har varit stort och enligt Sofia finns det ingen anledning att sänka sina förväntningar på avkastning bara för att man investerar hållbart.

- På sikt tror vi att Lyxor SEB Impact Fund kommer att kunna utvecklas bättre än globala aktieindex, då vi är övertygade om att företag som är aktiva inom hållbarhet är framtidens vinnare. Om man vänder på perspektivet ser vi stora risker med att satsa på sådant som kan ge bra avkastning idag, men som blir allt mer impopulärt. Till exempel olja och kol. Då kan man bli sittande med en så kallad strandad tillgång, som snabbt tappar sitt värde.

Fondens fem fokusområden

I utformningen av Lyxor SEB Impact Fund har SEB utgått från olika globala utmaningar som synliggörs bland annat genom FN:s hållbarhetsmål. Banken har valt ut fem fokusområden för fonden: hållbar energi, vattentillgång, mat och jordbruk, resurseffektivitet och social förbättring.

- Alla bolag som ingår i fonden har positiv påverkan och jobbar aktivt inom något av våra fokusområden. För att göra bolagsurvalet har vi tagit hjälp av utvalda specialister med lång erfarenhet inom impact-investeringar, såsom Hermes och Pictet.

Bland fondens innehav finns flera spännande bolag.
- Vi har till exempel amerikanska Xylem som jobbar med innovativa lösningar för rening av avloppsvatten. Vi har också norska Tomra, som förutom sina pantmaskiner arbetar med sensorlösningar och ”deep learning” för att skapa nya möjligheter att sortera olika typer av avfall. Det är viktigt för cirkulär ekonomi. Sedan har vi amerikanska Agilent som forskar i cancerläkemedel som slår direkt mot cancercellerna och inte påverkar andra celler i kroppen.

Totalt ingår 143 bolag i Lyxor SEB Impact Fund.

Nu har vi ännu fler hållbara fonder. Gör avtryck i framtiden!

Läs mer om våra mörkgröna fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Customer service