Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Tips för företagare inför årets deklaration

Américo Fernández, företagarekonom på SEB.
Américo Fernández, företagarekonom på SEB.

I deklarationstider kan det vara mycket att hålla reda på, allt ifrån datum och blanketter till olika avdrag för olika bolagsformer. Men det är också ett bra tillfälle för dig som företagare att tillsammans med din revisor, jurist eller rådgivare se över din verksamhet och planera för året. Här kommer några enkla tips inför årets deklaration för dig som driver enskild firma och aktiebolag.

Tips för enskild näringsverksamhet

 1. Deklarationstid
  Inkomstdeklaration 1 ska lämnas senast måndag den 3 maj 2021. Det gäller alla privatpersoner och de som har inkomst av enskild näringsverksamhet. Du deklarerar din enskilda firma i en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. För mer information om hur du fyller i rätt, se NE-bilagan | Skatteverket.

 2. Kontrollera deklarationsuppgifterna
  För såväl privatpersoner som företag gäller att kontrollera de uppgifter som har tryckts i din deklaration. De tryckta uppgifterna bygger på de kontrolluppgifter som har lämnats av arbetsgivare, banker med flera. Om uppgifterna inte stämmer har du alltså fel uppgifter i deklarationen. Oftast stämmer allt, men fel förekommer. Ett tips kan därför vara att stämma av både lönespecifikationer och underlag från banker mot kontrolluppgifterna samt att de stämmer med uppgifterna i deklarationen. Kontrollera även att inkomster och utgifter inte deklareras i både din privata deklaration och i näringsverksamheten.

 3. Sök anstånd om du vet att du inte har möjlighet att deklarera i tid
  Kan du inte deklarera i tid, till exempel för att du är sjuk eller saknar uppgifter för deklarationen kan du söka anstånd senast 3 maj. Ansök om anstånd i god tid hos Skatteverket för att få uppskov med att lämna din inkomstdeklaration. Gärna minst två veckor före utsatt deklarationsdatum. Du kan få anstånd som längst till 31 maj.

 4. Se över reserveringar i näringsverksamheten
  Fundera på om du ska göra någon eller några av de reserveringar som är möjliga för att sänka ditt skattemässiga resultat. Framförallt gäller det om du kan sänka din inkomst så att du kommer under skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Det innebär att den totala inkomsten av näringsinkomst plus lön och pension inte får överstiga 509 300 kronor 2020 för att helt slippa statlig inkomstskatt. För pensionärer gäller dock andra gränser eftersom det finns särskilda regler för företagare 66 +.

  • Positiv räntefördelning är nästan alltid bra att göra eftersom det innebär att du flyttar en del av inkomsten från näringsverksamhet till inkomst av kapital.
  • Periodiseringsfond likaså eftersom privatpersoner, till skillnad mot bolag, inte behöver ta upp någon schablonintäkt avseende avsättning till periodiseringsfonder.
  • Expansionsfond kan också vara bra för att skjuta skatten framåt om man också har kvar kapitalet i företaget.

 5. Glöm inte att utnyttja förlusten i enskild firma
  Om firman gått med förlust 2020 och den inte är äldre än fem år kan förlusten användas på två olika sätt i deklarationen. Antingen kan du göra avdrag för förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag mot övriga tjänsteinkomster eller så sparar du underskottet till ett senare år och kan då användas mot framtida överskott. Stäm av med din revisor vad som är bäst för just dig.

  Bedriver du konstnärlig verksamhet är underskotten avdragsgilla oavsett hur lång tid firman bedrivits.

 6. Avdrag för forskning och utveckling
  Från 1 april 2020 kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgifterna med 20 procentenheter för anställda som till minst 75 % av arbetstiden arbetat med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Avdragsunderlaget för sådana arbetsgivaravgifter får dock inte överstiga 4 500 000 kr per månad under 2020. Maximalt avdrag blir därmed alltid 900 000 kr per månad.

  Det är inte alldeles enkelt att avgöra vad som får dras av i enskilda fall och inte heller vad som avses med arbete med forskning och utveckling. För mer information av vad som gäller:Forskningsavdrag | Skatteverket

 7.  Dra av för resor och kontor
  Rese- och kontorskostnader kan ibland vara en stor kostnad för företagare. Kom ihåg att det finnas kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag men som du inte tagit med i din bokföring. Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil, traktamente eller arbete i hemmet.

  - Avdraget för tjänsteresor med egen bil är 18,50 kronor per mil för 2020.
  - Avdrag för traktamenten vid tjänsteresor med övernattning följer samma regler som för vanliga anställda.  Avdraget är 240 kronor per dygn, men bara 120 kronor för avresedagen om resan påbörjas klockan tolv   eller senare. 120 kronor gäller även hemresedagen om hemkomsten inträffat kl 19 eller tidigare.
  - Avdrag för arbete i hemmet. Oavsett om du har en särskilt inrättad lokal i hemmet eller inte så finns vissa  avdrag att tillgå. Förutsättningarna varierar beroende på situation och bostadsform.
  För mer information om vilka villkor som gäller hittar du här:Lokalkostnader - företag | Skatteverket

 8. Överväg att byta till 1 karensdag i sjukförsäkringen
  Om du har din huvudsakliga inkomst från din firma bör du se till att du skyddar dig mot inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara välja 1 karensdag i sjukförsäkringen. Det gör du genom att anmäla det till Försäkringskassan. Under det gångna året har det visat sig vara en klok strategi och eftersom utvecklingen i smittspridningen och vaccinutrullningar fortfarande oroar kan det vara en bra ledstjärna även framgent.

 9. För den som har möjlighet byt från kvartalsmoms till årsmoms
  För de flesta som omsätter högst 1 miljon kronor per år är årsvis momsredovisning det mest fördelaktiga. Genom att byta till årsmoms innebär det att momsen inte behöver betalas i samband med den månatliga F-skatten utan i samband med årsbokslutet. Det gör att du förstärker den löpande likviditeten under året och erhåller en längre skattekredit.

 10. Se över din F-skatt för 2021.
  Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin har under 2020 anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Nu kan företagen se till att även 2021 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det så snart som möjligt för att hamna på rätt nivå.

Tips för aktiebolag

 1. Deklarationstid
  För andra bolagsformer, exempelvis aktiebolag, gäller olika deklarationstidpunkter beroende på när man har bokslut.

  Företag ska lämna deklarationer enligt följande:

  Bokslut Deklarationstidpunkt (Papper) Deklarationstidpunkt (Digitalt)
  Juli–augusti 2020 1 mars 2021 1 april 2021
  September–december 2020 1 juli 2021 2 augusti 2021
  Januari–april 2021 1 november 2021 1 december 2021
  Maj–juni 2021 15 december 2021 17 januari 2022


 2. Kontrollera deklarationsuppgifterna
  Kontrollera de uppgifter som har tryckts i din deklaration. Om kontrolluppgifterna är fel har du alltså fel uppgifter i deklarationen. Oftast stämmer allt, men fel förekommer

 3. Sök anstånd om du vet att du inte har möjlighet att deklarera i tid
  Har du inte möjlighet att deklarera i tid ansök om anstånd hos Skatteverket och få uppskov med inkomstdeklarationen men kom ihåg att vara ute i god tid innan sista dag för inlämnande.

 4. Avdrag för forskning och utveckling
  Från 1 april 2020 kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgifterna med 20 procentenheter för anställda som till minst 75 % av arbetstiden arbetat med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Avdragsunderlaget för sådana arbetsgivaravgifter får dock inte överstiga 4 500 000 kr per månad under 2020. Maximalt avdrag blir därmed alltid 900 000 kr per månad.

  Det är inte alldeles enkelt att avgöra vad som får dras av i enskilda fall och inte heller vad som avses med arbete med forskning och utveckling. För mer information av vad som gäller: Forskningsavdrag | Skatteverket

 5. För den som har möjlighet byt från kvartalsmoms till årsmoms
  För de flesta som omsätter högst 1 miljon kronor per år är årsvis momsredovisning det mest fördelaktiga. Genom att byta till årsmoms innebär det att momsen inte behöver betalas i samband med den månatliga F-skatten utan i samband med årsbokslutet. Det gör att du förstärker den löpande likviditeten under året och erhåller en längre skattekredit.

 6. Coronatesta” din verksamhet
  Stödinsatserna från regering och Riksdag har varit många under året. Gå igenom vilka stöd du fått och om de kan påverka dina möjligheter till koncernbidragsplanering och utdelningsmöjligheter 2020. Tänk på att lämnade koncernbidrag oftast påverkar rätten till stöd för korttidsarbete som företaget haft under 2020. Speciella regler gäller även för omställningsstöd. Stäm av med din revisor eller rådgivare så du inte riskerar bli återbetalningsskyldig.

 7. Sänkt bolagsskatt 2021
  Det kan också finnas skäl för dig med aktiebolag att se över andra bokföringsmässiga reserveringar. För 2021 har det sedan tidigare beslutats att bolagsskatten sänks från årsskiftet från 21,4 procent till 20,6 procent. För företag med brutet räkenskapsår införs skattesänkningen successivt vartefter de har räkenskapsår som påbörjas under året. I och med att skatten sänks gäller nya regler för återföring av periodiseringsfonder. De nya reglerna innebär att de återförs med 104 till 106 procent av den ursprungliga periodiseringsfonden, beroende på när återföringen sker. Fortfarande bra alternativ om du vill ha bättre likviditet genom att skjuta på skatten.

  Ett bra tips är därför att diskutera med din revisor ifall det är en möjlighet som passar ditt bolag

 8. Se över din F-skatt för 2021.
  Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin har i år anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Nu kan företagen se till att även 2021 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det så snart som möjligt för att hamna på rätt nivå.

  Ett allmänt tips när du deklarerar är att vara så transparant som möjligt. Är du osäker på om till exempel en kostnad är avdragsgill är det bäst att lämna ett öppet yrkande. Det betyder att man motiverar avdraget i deklarationen, antingen genom att skriva under övriga upplysningar eller i en särskild bilaga som man skickar in. Kom ihåg att den redogörelse du gör måste innehålla all väsentlig information till Skatteverket så de kan fatta ett beslut. Gör den det och avdraget underkänns av Skatteverket behöver man då inte riskera skattetillägg.

  Ytterligare tips och råd för privatpersoner: SEB:s Deklarationstips 

 Customer service