Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Stå stark på vägen mot entreprenörskapsdrömmen

Var tredje svensk drömmer om att starta eget företag och inleda resan mot att bli en framgångsrik entreprenör. Men vägen dit är inte alltid enkel. För den som väljer att ta det stora steget kan det vara bra att känna till vilka utmaningar som kan dyka upp på vägen, och hur du på bästa sätt rustar dig för resan. Enligt SEB:s företagarekonom Américo Fernández finns en stor verktygslåda att tillgå för att göra resan tryggare.

Att starta ett företag innebär alltid en ekonomisk risk. Det absolut viktigaste, menar Fernández, är därför att ha en ekonomisk buffert i form av eget sparande när du startar eget.

– Det egna sparandet bör motsvara mellan 6 och 9 månaders lön, säger Fernández, som menar att den kritiska perioden ofta är precis i början innan företaget får upp en tillräckligt hög omsättning.

När företaget väl har börjat få intäkter minskar risken, men det finns alltid behov av en viss ekonomisk buffert.

– Enligt våra undersökningar har det stora flertalet av samtliga företagare en buffert som gör att verksamheten kan överleva åtminstone två månader utan några intäkter. Det är positiva nyheter och har varit en bra strategi under pandemin där många sett sin omsättning minska drastiskt, säger Fernández.

Hälften av Sveriges företagare saknar pensionssparande

Det som framförallt skiljer eget företagande från att vara anställd är att du som företagare själv måste göra avsättningar till pension och försäkringar. SEB:s undersökning visar att nästan hälften av samtliga företagare inte gör några pensionsavsättningar, vare sig det handlar om privat sparande eller tjänstepension. Bland mindre företagare med en årsomsättning under en halv miljon kronor är det över hälften som inte pensionssparar.

– Risken är stor att många av dessa blir, vad man skulle kunna kalla, pensionsförlorare, säger Fernández. Han pekar på beräkningar från Pensionsmyndigheten som visar att de som helt saknar tjänstepension i genomsnitt får 25 procents lägre pension.

– Här bör man som företagare definitivt rådfråga sin revisor eller bank om hur man bäst lägger upp en plan för avsättningar till pensionen, säger Fernández, som också betonar vikten av att regelbundet plocka ut en pensionsgrundande lön ur företaget.

– Genom att ta ut lön får du mer hjälp av de allmänna socialsystemen när du blir sjuk, föräldraledig eller ska gå i pension, säger Américo Fernández.

Hemförsäkringen täcker inte företaget

Men företagare bör också ha en beredskap för andra, kanske mer närliggande, ekonomiska risker. Utöver en egen buffert bör en företagare också se över sitt försäkringsskydd.

– Hemförsäkringen täcker ju inte företaget, och beroende på företagsform behöver den som driver eget även titta på behovet av exempelvis ansvarsförsäkringar och försäkringar för rättsskydd, säger Fernández. Inte minst har utvecklingen det senast året, med nedstängningar och kraftigt minskad efterfrågan, visat på behov att ett skydd som kan täcka upp för stora intäktsfall.

Våga be om hjälp

Självklart är det mycket roligare att fokusera på sin affär snarare än att lägga tid på administration. Våga därför be om hjälp så du både kan trygga din kortsiktiga och långsiktiga ställning, säger Fernández.

– Det finns många bra verktyg för att rusta sig för den både roliga och utmanande resan som entreprenör. För vi behöver fler mindre och medelstora företag i Sverige. Det är ofta där vi ser den stora sysselsättningsökningen, säger Fernández.

– Det viktiga är att inte låta utmaningarna stoppa dig, utan snarare använda det som drivmedel och verktyg för ett framgångsrikt företagande.

Customer service