Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så klarar ditt företag omstarten

SEB:s företagarekonom Américo Fernández
SEB:s företagarekonom Américo Fernández

Nya möjligheter, men också nya utmaningar, möter de företag som nu är på väg att starta om verksamheten när ekonomin öppnas upp. Men vad är viktigt att tänka på som företagare? Och vilka erfarenheter från pandemiåret kan vi ta med oss nu när marknaden så sakteliga går tillbaka till det normala? SEB:s ekonom Américo Fernández ger här fem konkreta råd.

Det senaste årets nedstängning av ekonomin har naturligtvis slagit hårt mot många mindre och medelstora företag. Inte minst inom servicesektorn är det många som gått på knäna när marknaden i många fall helt stannat av. Men i takt med att allt fler blir vaccinerade och smittspridningen se ut att avta är det nu uppenbart att ljuset kan ses i den välkända tunneln. Myndigheterna har också aviserat en gradvis öppning av ekonomin då flera restriktioner mjukas upp eller helt tas bort.

Men hur ska företagare agera när marknaden, och därmed verksamheten, nu kan förväntas komma i gång? Américo Fernández sammanfattar sina råd i fem punkter.

 

1. Förbered nätverket inför återstart

– För det första är det viktigt att förbereda hela det egna nätverket, säger han, och fortsätter:

– Se till att i god tid ta kontakt med kunder och leverantörer så att alla som har betydelse för verksamheten är synkade inför återstarten. Förberedelsefasen inkluderar också det egna företaget.

– Finns rätt kompetens, behöver jag nyanställa och hur ska vi göra med arbetstiden? Det är frågor som företagaren måste ställa sig, säger Fernández, vars andra punkt handlar om att vara förberedd för att möta det oväntade.

2. Planera för olika scenarier

– Är det något som pandemin har lärt oss så är det att omständigheterna och villkoren kan förändras snabbt. Därför är det viktigt att vara beredd på att hantera förändringar. En företagare måste alltid ha en plan B, och det är extra viktigt i dag, säger han.

3. Ha koll och kontroll

Den tredje punkten handlar om att ha koll på utvecklingen. En företagare måste exempelvis veta om, och när, vissa restriktioner försvinner, och vad de troliga konsekvenserna blir när så sker. Det handlar också om att ha koll på andra regelförändringar från myndigheternas sida.

– För att kunna ha kontroll krävs att man veta vad som händer, säger Fernández, som menar att här bör företagaren ta kontakt med sin rådgivare eller vårt företagscenter på 0771-62 53 53 för att tillsammans göra en genomgång av de affärsmässiga konsekvenserna av händelseutvecklingen.

– Ta reda på vilka banktjänster som finns. Det har kommit en hel del nya tjänster som underlättar företagandet. Är det någon gång man bör utnyttja expertis utifrån så är det i det här läget, menar han.

4. Identifiera och ta vara på megatrenderna

När det gäller den fjärde punkten så vill Américo betona att en del av de idéer och trender som växte sig starka under pandemin förmodligen är här för att stanna.

– Det gäller att identifiera och ta vara på megatrenderna vid uppstarten, det vill säga de större trender som pågår oberoende av de kortare konjunktursvängningarna, säger han, och nämner digitaliseringen som ett exempel.

– Det är en trend som garanterat kommer att fortsätta också när vi återgår till ett mer normalt läge i ekonomin. En annan är idéerna kring hållbarhet. Den som missar megatrenderna inom sitt specifika verksamhetsområde riskerar att hamna efter i utvecklingen och kan därmed tappa i konkurrenskraft.

5. Tro på din resa och ha kul

Sist, men knappast minst, betonar Américo att det är viktigt att ha med känslorna nu när aktiviteten förmodligen tar fart.

– Det kan bli en hektisk period. Då kan det vara viktigt att påminn sig själv om varför man överhuvudtaget valde att bli företagare. Svaret blir då förhoppningsvis att det är just det här som man vill göra, förklarar Fernández, som menar att det femte rådet kan sammanfattas med: Kom ihåg att ha kul!

Customer service