Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Så identifieras hållbara företag

Kvinna med en läsplatta står och mäter över växter.

Det går att mäta vilka företag som är hållbara och har ett aktivt miljöarbete. Det säger Christian Darenhill, förvaltare på SEB.
– Hållbarhet är egentligen data, det kanske låter fyrkantigt men det är så, säger han.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

För drygt ett år sedan började Christian Darenhill och hans kollegor arbeta för att ta nästa steg när det gäller hållbara investeringar. En grundbult i arbetet var att hitta nya sätt att analysera data och på det sättet identifiera positiva hållbarhetsfaktorer hos företag.

– Hållbarhet är ett flummigt begrepp som är svårt att ta på, vad innebär det
egentligen? Vi kom fram till att det är fakta som får tala, inte personliga känslor eller det som inte kan mätas, säger Darenhill.

Använder sig av positivt urval

Resultatet av deras arbete blev att SEB sedan oktober förra året använder sig av positivt urval i förvaltningen av SEB Hållbarhetsfond Global, tidigare SEB Etisk Globalfond. Det innebär att fonden inte endast exkluderar företag utan nu via digital analys identifierar företag med ett bra miljöarbete.

Vi letar efter de bolag som är på en förändringsresa och som har ambitioner att ha en mer hållbar verksamhetsprofil.
Christian Darenhill

Varför valde ni att arbeta med positivt urval?

– Utvecklingen har gått från så kallad etisk förvaltning där man tog bort företag man inte ville investera i till positivt urval. I dag har vi hittat en metodik där vi exponerar en aktieportfölj mot teman som vi gärna vill se i portföljen. Vi söker efter företag som är bra inom tre miljöområden: de ska arbeta koldioxidsnålt samt att de ska hantera sin egen vattenkonsumtion och giftiga utsläpp bra, säger Darenhill.

I takt med generationsväxlingar och att nya generationer, i synnerhet de födda runt millennieskiftet, växer fram i samhället förändras också grundläggande värderingar. Nyare generationer men även exempelvis kvinnor mer än män, ser hållbarhet som en självklarhet när det kommer till konsumtion och investeringar. Det är de här nya värderingarna som vi som bank och förvaltare av människors kapital anpassar oss efter, menar Darenhill.

– Det här är en resa vi är på, vi letar inte efter ”best in class” när det gäller hållbarhet. De företag som är bäst och är gröna har redan gjort resan och genomfört utvecklingen, säger han och fortsätter.

– Vi letar efter de bolag som är på en förändringsresa och som har ambitioner att ha en mer hållbar verksamhetsprofil. Hållbara investeringar ska ge avkastning. Så blir det troligtvis när man inte väljer de allra bästa, utan när man väljer de som är på väg framåt och utvecklas mot det bättre.

Visste du att?

I våra aktiefondportföljer väljer vi aktivt in bolag som är föredömliga inom tre områden: koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och hantering av giftigt avfall.

”Precis påbörjat den här resan”

Metoden har visat lovande resultat. En bakåtriktad analys över de tre senaste åren visar att den här typen av förvaltning skulle kunnat leverera en bättre avkastning än den tidigare .

– Ännu så länge har det gått för kort tid för att dra säkra slutsatser. Men, jag är övertygad om att vi med hjälp av positivt urval över tid kommer att både kunna skapa mervärden för kunderna och bidra till en bättre värld. Vi har precis påbörjat den här resan, det kommer bara blir mer och mer, säger Christian Darenhill och tillägger.

– Fokuset på hållbarhet begränsas inte bara till våra utpräglade hållbarhetsfonder – vårt övriga erbjudande kommer också att inkludera hållbara investeringar i större utsträckning framöver. Arbetet med det är i full gång.

Customer service