Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Allt du behöver veta om nya amorteringskravet

En kvinna och en man går på en kullerstensgata.

Den 1 mars 2018 skärptes kravet på amortering av nya bolån. Vår privatekonom Jens Magnusson vet hur det fungerar och vem det berör.

Finansinspektionen är fortsatt orolig för hushållens skuldsättning i Sverige. Därför införs ett skärpt amorteringskrav för bolån från 1 mars 2018. I korthet innebär de nya reglerna att den som vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, måste amortera ytterligare en procentenhet ovanpå befintliga amorteringskrav.

Vad innebär nya kravet för de som har befintliga bolån?

– De lån man redan har påverkas inte av det skärpta amorteringskravet. De nya reglerna gäller bara nya bolån och de som utökar sina befintliga bolån efter den 1 mars 2018, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Vad gäller för utökning av befintliga bolån?

– Just tilläggslån kan särbehandlas. Antingen läggs tilläggslånet på toppen av befintliga bolån och om det totala lånet då överstiger 4,5 gånger årsinkomsten måste man amortera på hela lånet enligt de nya kraven. Eller så kan välja att hålla isär tilläggslånet och amortera på det separat. I det senare fallet ska lånet vara återbetalt efter högst 10 år.

Hur förändras situationen och vilka påverkas mest?

– Det är ganska få som påverkas direkt. I huvudsak berör det köpare i storstäderna, som har medelgoda eller goda inkomster. De som har lägre inkomster begränsas redan av dagens krav och berörs inte av den här skärpningen. I ett bredare perspektiv kan dock fler påverkas eftersom förändringen dels kan påverka prisbilden på bostäder och dels gör systemet lite krångligare och mindre överskådligt. Det blir svårare för hushållen att hålla koll på reglerna och förstå hur processen går till.

Vad innebär det för de som vill köpa eller sälja just nu?

– Man ska i grunden inte låta det här påverka sina bostadsplaner. Det är ditt behov av bostad och din ekonomiska situation som ska styra. Det är viktigt att göra en bostadskalkyl som håller oavsett regeländringar eller svängningar på marknaden.

– Hur regeländringar kortsiktigt påverkar bostadsmarknaden är svårt att gissa och det är ingen idé att försöka pricka in det optimala köp- och säljtillfället. Man ska också komma ihåg att amortering i grund och botten är en bra sak. Det kan ses som ett långsiktigt sparande där du betalar till dig själv och ökar din ekonomiska beredskap.

Vad händer om jag utnyttjar mitt lånelöfte efter 1 mars?

– Om du har köpt en bostad och skrivit kontrakt före den 1 mars 2018 men lånet utbetalas först efter 1 mars finns undantagsregler som gör att du slipper amortera en extra procent.

Vad händer vid exempelvis separation eller skilsmässa?

– Om lånet är taget före 1 mars och den ena parten ska överta hela det befintliga bolånet men inte höjer lånet kommer undantagsregler finnas även här från det skärpta amorteringskravet. I samband med ansökan kommer dock en skuldkvot att beräknas.

Hur balanserar jag mellan amortering och sparande?

– Amorteringar är som sagt bra för privatekonomin och en bra form av sparande. Du minskar dina totala räntekostnader och eftersom lånet minskar ökar dina ekonomiska marginaler. Men det innebär inte att amorteringar bör vara din enda sparform. – Det finns två viktiga skäl att också ha ett kompletterande sparande, utöver amorteringar. Det första skälet är riskspridning. Den som har amortering som enda sparform har också bara en tillgång; den egna bostaden. För att skapa bättre riskspridning krävs fler sparformer till exempel buffertsparande på bankkonto och ett långsiktigt sparande i fonder. Det andra skälet handlar om tillgänglighet. Pengar som är låsta i bostaden är svåra att komma åt utan försäljning eller nya lån. Det är viktigt att det också finns pengar som är mer lättillgängliga om och när det behövs.

Nyckel till en bra avvägning mellan amortering och sparande är att tänka ”både och”, inte ”antingen eller”.

Fakta om amorteringskrav

  • Amortering betyder att du betalar av på ett lån. Amorteringskrav räknas i procent per år.
  • Om du vill låna till mer än 50 procent av bostadens värde, fanns det redan innan den första mars, krav på att du ska amortera på lånet från start. Lånar du mellan 70 och 85 procent av bostadens värde, ska du amortera minst 2 procent per år, lånar du mellan 50 och70 procent ska du amortera minst 1 procent per år.
  • Det skärpta kravet betyder att bankerna från 1 mars 2018 även måste ta hänsyn till hur skulden är i förhållande till din inkomst. Vill du låna ett belopp som är mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst (d.v.s din årslön före skatt) måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver de gamla kraven ovan.
  • Det skärpta kravet gäller endast nya lån som ges efter 1 mars 2018. Gamla lån berörs inte.
  • De nya reglerna gäller privatpersoner och omfattar alla typer av lån till bostäder (som villor, bostadsrätter, radhus, fritidshus, fastigheter och tomträtter).
  • Bankerna har rätt att under vissa omständigheter och begränsad tid bevilja undantag från amorteringskravet. Det kan till exempel gälla vid särskilda livshändelser (sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa), vid dubbla boendekostnader på grund av flytt eller vid köp av nyproducerad bostad.
     
Customer service