Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pensionerna påverkas marginellt av börskaoset

När börsen skakar är det många som vill se om sina pensionspengar. Hur en enskild sparare kan och böra agera i rådande läge beror flera olika faktorer. Men, det budskap som SEB:s privatekonom framförallt betonar är att börsnedgångens effekt på våra framtida pensioner faktiskt inte är speciellt stor.

– Den största delen av våra framtida pensionsmedel, inkomstpensionen, är inte exponerad mot börsen. Även om börsen faller med tvåsiffriga procenttal, så blir nedgången i våra pensioner inte alls lika stor.

Det säger SEB:s privatekonom Américo Fernández, som med anledning av de senaste månadernas börsoro, ger sina råd om hur man kan agera för att rädda sina pensionspengar. Det överordnade budskapet är att det handlar om att agera långsiktigt och undvika att ”följa flocken”.

Det han framförallt vill betona är alltså att det inte finns någon anledning till panik, i vart fall inte för den som i första hand månar om sin framtida pension.

Pensionen är inte lika börsexponerad som många tror

Först handlar det om hur vårt pensionssystem är konstruerat. När det gäller den allmänna pensionen utgörs den till största delen av inkomstpensionen. Den betalas av dem som jobbar i dag och tillfaller dem som i dag är pensionärer.

– Det är ett fördelningssystem som är oberoende av börsutvecklingen och mer kopplat till inkomstutvecklingen och demografin, med andra ord relationen mellan dem som arbetar och dem som tar emot pensionerna, säger Américo Fernandez.

Den andra delen av den allmänna pensionen är premiepensionen. Den är till skillnad från inkomstpensionen exponerad mot aktiemarknaden.

– Men för de något äldre utgör premiepensionen en mycket liten del av deras framtida pension. Och för de yngre, som har lång tid kvar till pensionen, betyder tillfälliga börsfall naturligtvis inte lika mycket, säger Américo Fernandez.

En allt större del av pensionen utgörs numera av tjänstepensionen, och även här finns det skillnader mellan generationerna.

– För de något äldre gäller så kallade förmånsbestämda tjänstepensioner, och där har arbetsgivaren utlovat dig som arbetstagare en viss andel av slutlönen i pension, och påverkas således inte av svängningar på aktiemarknaden, påpekar Américo Fernández.

För de något yngre, som själva avgör hur pengarna till tjänstepensionen ska placeras och då har att välja mellan olika fonder, kan börsutvecklingen naturligtvis ha betydelse. Men då kvarstår det faktum att med många år kvar till pensionen så har svängningar på börsen mindre betydelse.  

Men många sparar också själva till pensionen, hur ska de agera i rådande läge?

­­– Det generella rådet att ha is i magen och sitta still i båten gäller också den här gången, säger Américo Fernández, och menar att det framförallt gäller den som månadssparar.

– Den som månadssparar har så att säga redan gjort sitt val, och eftersom det är långsiktigt så finns det ingen anledning att ompröva det till följd av marknadens upp- eller nedgångar, fortsätter han, och menar att som sparare är det ändå näst intill omöjligt att pricka in aktiemarknadens toppar och bottnar. 

Ett vanligt råd när det gäller det långsiktiga privata sparandet är annars att de som har kort tid kvar till sin pension och samtidigt små ekonomiska marginaler bör minska risken och dra ned på aktier, och istället öka det mer trygga sparandet, till exempel sparkonton med förhållandevis hög ränta. Detta för att inte riskera att en stor del av pengarna går förlorade utifall marknaden vänder nedåt. Américo Fernández håller till viss del med om det, men vill samtidigt lägga till ett perspektiv.  

– Även om du går i pension om bara ett par år så ska du förhoppningsvis leva som pensionär i ganska många år, och då är det bra om pengarna växer också under den tiden, säger han, och menar att även efter pensioneringen så kan det vara klokt att fortsätta att ha en ganska stor del av sitt sparande i aktier eller fonder.

Tro på din strategi och se den långsiktiga trenden

Slutligen vill Américo Fernández ge två generella råd till den som sparar långsiktigt, och det oavsett om det är till pensionen eller för något annat ändamål. Vad det handlar om, menar han, är att hålla fast vid sin strategi och inte dras med i det flockbeteende som är vanligt vid dessa turbulenta börstider.

– Då är det en god idé att investera i det du förstår, har ett intresse för och verkligen tror på. Det kan vara en specifik bransch, eller ett speciellt varumärke, säger han, och förklarar:

– Är du medveten om varför du gjort dina investeringar, till exempel köpt aktier i ett visst bolag, så är det lättare att tro på din strategi och inte falla för flockens beteende som många gånger säljer i panik när börsen vänder ner.  

Det andra rådet till den långsiktiga spararen är att se bortom tillfälliga svängningar och istället titta på de verkligt långsiktiga megatrenderna.

– Det är exempelvis bolag som är en del av den gröna omställningen eller digitaliserings och automatiseringsvågen, säger Américo Fernández, som menar att marknaden kommer att belöna de bolag som klarar att ställa om produktionen i syfte att bidra till ett bättre samhälle framöver.

Customer service