Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nyheterna som påverkar din plånbok 2018

SEBs privatekonom Jens Magnusson

Pensionärer och barnfamiljer kommer att få en bättre ekonomi under 2018, samtidigt som det kommer att bli dyrare att köra bilar med stora utsläpp. Dessutom syns tecken på en räntehöjning under året. Det är några av nyheterna som kan påverka svenska plånböcker under 2018.

Ett årsskifte innebär ofta förändrade ekonomiska förutsättningar – nya lagar börjar gälla och olika index och basbelopp justeras. Här berättar SEB:s privatekonom Jens Magnusson om några av årets förändringar som kan påverka dig och din plånbok.

– Den ekonomiska bilden är ganska positiv inför 2018. Vi har bra tillväxt i Sverige med hög sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Nu börjar också resten av världen äntligen att återhämta sig från finanskrisen. Det betyder att ännu fler kommer att få jobb, att de som redan har jobb inte behöver vara oroliga för att förlora jobbet och att lönerna utvecklas positivt, säger Jens Magnusson. Dessutom går statsfinanserna bra, vilket gör att regeringen känner att det finns utrymme för satsningar. Nästa år är som bekant ett valår, vilket märks i den lagda budgeten.

– Läget är ganska unikt, statsfinanserna är så starka att man kan presentera satsningar för drygt 40 miljarder och samtidigt betala av 40 miljarder på statsskulden.

Pensionärsskatt

Regeringen satsar 4,42 miljarder på att sänka skatten för pensionärer 2018. Det uttalade målet är att ta bort skillnaden på skatt mellan pensionsinkomst och arbetsinkomst.

– Nu tar man bort hela skillnaden för inkomster upp till 17 000 kronor. Därutöver finns den kvar men mer eller mindre alla pensionärer får sänkt skatt.

Barnbidraget

För första gången på tio år kommer barnbidraget att höjas i mars 2018. Bidraget höjs till 1 250 kronor per barn och månad, från dagens nivå 1 050 kronor. Även studiebidraget för gymnasieelever höjs med samma belopp.

Lån och ränta

Vi har under en längre tid levt med rekordlåga räntor och negativa styrräntor. Men nu finns flera tecken på att centralbanker kommer att börja höja styrräntorna.

– SEB:s prognos är att Riksbanken kommer att börja höja reporäntan strax efter sommaren 2018. Det i sig kommer inte ha någon dramatisk effekt men det påverkar bolåneräntorna. Har man tänkt byta till bunden ränta är det hög tid att kika på det, då de längre bundna räntorna brukar röra sig uppåt innan Riksbanken börjar sina räntehöjningar. 2018 kommer räntan för studielånet att sänkas till rekordlåga 0,13 procent.

– När räntan är så låg kommer en stor del av det du betalar vara amortering och det är förstås positivt.

Amorteringskravet

För den som tänker ta bostadslån under 2018 kommer en skärpning av det amorteringskrav som finns för nya lån. Hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska från och med 1 mars amortera 1 procent mer av sitt bolån varje år jämfört med dagens regler. 15 procent av nya bolånetagare beräknas påverkas av amorteringskravet.

Fordon

Fordonsskattesystemet går igenom en stor förändring nästa år – det så kallade bonus malus-systemet införs för nya bilar. Miljövänliga bilar ska gynnas samtidigt som bilar med stora utsläpp missgynnas.

– Dessutom ändras reglerna för tjänstebilar. Det ska bli dyrare för privatpersoner som kör tjänstebil. Tidigare har man kunnat låta företaget stå för kostnader som parkering och trängselavgift. Nu kommer reglerna att ändras så att det träffar den som faktiskt kör. För att få fler att ställa bilen kommer också inköp av elcyklar att subventioneras med 25 procent av priset, upp till en kostnad på maximalt 10 000 kronor.

Customer service