Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kristin svarar på frågor om turbulensen på börserna

Två personer som tittar på en skärm.

De senaste veckorna har vi sett mer turbulens på börserna. Vad beror det på?

Efter en lugn och uppåtgående aktiemarknad under sommaren så kom turbulensen i slutet av juli. Orsaken var framför allt signaler om en eskalering av handelskriget mellan USA och Kina, samtidigt som amerikanska centralbanken FED kommunicerade en något mer stram penningpolitik än vad marknaden förväntat sig.

När börserna når toppvärderingar, som de gjorde i juli, blir även prisrörelserna mer känsliga för nya nyheter – så en mindre korrektion är egentligen ingenting konstigt efter många veckor av positiva siffror.

Frågan många nu ställer sig är om detta kommer leda till en sämre konjunktur, eller till och med recession, och starten på det stora raset.

Är det starten på stora raset?

Det kan man aldrig med säkerhet veta, men vi tror inte det. Tillsammans med bankens makroekonomer har vi fortfarande en konstruktiv syn på ekonomin även om det ser ut att sakta ner lite jämfört med de senaste åren.

En bra ekonomi och stimulans från låga räntor och mycket likviditet ger bra förutsättningar för företag att växa och göra vinster. Därför tror vi att aktier har mer att ge på lite längre sikt, även om det kan vara en period med högre svängningar.

Dock är turbulens något man alltid får räkna med när man investerar i aktier.

Hur ska småspararna tänka i detta läge?

Det är aldrig fel att se över hur sparandet är placerat, men det finns ingen anledning att göra några drastiska förändringar. Men se till att du har rätt påse pengar på börsen:

  • Buffert och kortsiktigt målsparande (kanske till en bostadsinsats i närtid) ska först och främst ligga på kontot.
  • Om det är t.ex. ett barnsparande där pengarna ska användas om 15-20 år så finns det inte någon direkt anledning att reagera på den senaste tidens turbulens. Du har en lång sparhorisont där börsen kommer svänga både upp och ned.

Ett sätt att parera dessa upp- och nedgångar är att ha ett månadssparande på plats, på det sättet sprider du ut köpen av fonder/aktier över tid vilket gör att man ibland köper i nedgång och ibland i uppgång. Då blir du inte lika exponerad mot kraftiga nedgångar.

Är det samma svar när det kommer till pensionssparande eller skiljer sig det?

Pensionssparande är ofta ett långsiktigt sparande på 30-40 år och pengar som sedan ska räcka i ytterligare 20 år. Om det är så att du har lång tid kvar till pensionen då finns det ingen större anledning att ändra sin strategi. En relativt hög aktieexponering är det bästa för de flesta.

Customer service