Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur påverkar 2017 din plånbok?

En person räknar sedlar

Höjda energiskatter på bensin och diesel, gratis tandvård upp till 21 års ålder och förbättrad a-kassa för deltidsarbetslösa. Det är tre av förändringarna som trädde i kraft när vi lämnade 2016 bakom oss och klev in i 2017. 

Ett årsskifte innebär ofta förändrade ekonomiska förutsättningar: nya lagar börjar gälla och olika index och basbelopp justeras. Här berättar vi om några av årets förändringar som kan påverka dig och din plånbok.

Rutavdraget breddas ytterligare

Rutavdraget har breddats ytterligare: nu kan du även få rutavdrag för reparationer och underhåll av dina vitvaror. Bor du i hyresrätt? Då har du rätt till avdraget även om det är hyreshusägaren som äger maskinen, under förutsättning att det är du som betalar för reparationen. Precis som tidigare är det bara arbetskostnaden som du kan dra av – inte kostnaderna för material, resor, installation och service.

Mer i plånboken för familjer med tre barn

Flerbarnstillägget för det tredje barnet har höjts från 454 till 580 kronor i månaden. Det gör att en trebarnsfamilj nu får 3 880 kronor i månaden.

Några andra nyheter som kan påverka dig som har eller vill skaffa barn är att inkomsttaket för bostadsbidrag har ändrats och att adoptionsbidraget har höjts. Tidigare kunde ensamstående föräldrar tjäna 117 000 kronor innan bostadsbidraget började trappas ner. Den nya gränsen är 127 000 kronor. Adoptionsbidraget har också höjts, från 40 000 till 75 000 kronor per barn.

Pensionerna justeras i takt med samhällsekonomin

Vid varje årsskifte justeras också inkomst-, tilläggs- och garantipensionerna.

Inkomst- och tilläggspensionerna höjdes i år med 2,8 procent. Om du har en pension på 14 000 kronor innebär det att du får 260 kronor mer efter skatt. Höjningen bestäms av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet, som ska se till att pensionerna justeras i takt med samhällsekonomin.

Garantipensionen har höjts med 1,1 procent. För den som bara har garantipension ger det ungefär 80 kronor mer i månaden. Hur hög garantipensionen är påverkas nämligen av prisbasbeloppet, som ändras vid varje nytt år.

Customer service