Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbarhetsexperten: Pengar är vårt påtryckningsmedel

Anette Andersson
Anette Andersson

Cirka 1 000 miljarder kronor – eller ungefär samma summa som svenska staten får in i skatter på ett år – så mycket pengar förvaltar SEB:s fondbolag Investment Management. Det skapar stora möjligheter att påverka bolagen som man investerar i. Och även om det nog kan störa vissa har fondbolaget nu skärpt sin hållbarhetspolicy. Anette Andersson, hållbarhetsexpert, förklarar.

Lite förenklat kan man säga att grunden för fondbolagets påverkansarbete är den här: Investment Management jobbar med att utveckla sparprodukter, såsom fonder med olika inriktning. Bankens kunder – både företag och privatpersoner – investerar sedan pengar i fonderna, i hopp om att få en bra värdeökning på sina sparanden. Slutligen placerar fondens förvaltare kundernas pengar i olika bolag och på så vis blir fonden delägare i bolagen. Delägare får – så klart – vara med och bestämma.

– Vi jobbar på tre sätt för att påverka bolagen vi investerar i. För det första väljer vi in bolag som gör bra ifrån sig inom miljömässiga eller sociala frågor. För det andra väljer vi bort bolag som underpresterar inom hållbarhet. För det tredje är vi aktiva ägare – vi röstar på stämmor och för dialog med bolagens ledning, säger Anette Andersson, hållbarhetsexpert på SEB:s fondbolag.

Hon fortsätter:
– Tidigare hade vi specifika hållbarhetsfonder, men i och med vår nya hållbarhetspolicy tillämpar vi samma exkluderingskriterier för alla våra fonder. Det innebär dels att ordet hållbarhet tas bort ur fondernas namn – då det har blivit överflödigt – och dels att bolag verksamma inom till exempel fossilindustrin nu utesluts ur samtliga fonder.

Så olja och kol är nu ett minne blott?
– Ja, tidigare innehav har sålts av och sedan den sista mars ingår inte några sådana bolag, oavsett fondtyp. Dessutom exkluderas bolag som får mer än 50 procent av sin omsättning från service till fossilindustrin, till exempel genom att bygga ledningar för oljetransport.

Och hur har det här tagits emot?
– Klimatförändringar är en mycket viktig fråga för våra kunder, men det är klart att vissa bolag inte är helt nöjda. Samtidigt är pengar vårt främsta påtryckningsmedel och när investerare inte längre vill investera i vissa typer av bolag blir de bolagen mer eller mindre tvungna att ställa om, för att överleva. Och ställa om måste vi ju.

Att företräda en Svanenmärkt fond
Caroline Forsberg, portföljförvaltare på SEB Investment Management, förvaltar den Svanenmärkta fonden SEB Sverige Hållbarhetsfond Lux. Vi bad henne berätta lite om den dialog som förs med bolagen som fonden investerar i.

– Under 2020 satsade vi mycket på att lyfta miljöpåverkan i våra hållbarhetsdialoger med bolagen – både från deras egen verksamhet och från deras leverantörer. Hos de flesta bolag kan mycket fortfarande göras för att få bättre kunskap, kontroll och insyn i leverantörskedjan, vad gäller såväl miljömässiga som sociala aspekter.

Kan du ge några exempel på specifika dialoger med bolag?
– Absolut. Med läkemedelsbolaget Novo Nordisk har vi till exempel fört dialog kring deras arbete för att öka tillgängligheten på insulin till överkomligt pris, framför allt i utvecklingsländer. Med dagligvarubolaget AAK har vi bland annat diskuterat hållbarhetsarbete med fokus på leverantörskedjor och spårbarhet av råvaror.

Forsberg påpekar avslutningsvis att hon är övertygad om att de bästa investeringarna hittas i bolag som jobbar aktivt med hållbarhet.

Resultatet från vår hållbarhetsenkät | SEB
Fondlista | SEB

För fonder är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns på seb.se.

Customer service