Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Guld lockar i oroliga tider

SEB:s privatekonom Jens Magnusson

Guld har använts som betalmedel i tusentals år, och när det skakar på världens börser är det många som vänder blickarna mot den ädla metallen. ”Värdet på guld påverkas inte av ekonomisk eller politisk oro på samma sätt som många andra tillgångar, vilket förklarar det ökade intresset för guld. Men även om värdet på guld har ökat under den senaste tiden så finns ingen garanti för att uppgången kommer att fortsätta,” säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Orolig omvärld, skakiga börser och hög inflation är saker som brukar leda till ett ökat intresse för att investera i guld.

– Just nu är inflationen låg, men vi har samtidigt en ganska osäker global ekonomisk-politisk utveckling, exempelvis när det gäller handel, konjunktur och Brexit. Dessutom gör den låga räntan att det finns få trygga avkastningsmöjligheter. Det, i kombination med guldprisets utveckling, har gjort att fler blivit intresserade av att investera i guld, säger Jens Magnusson.

Just att priset på guld kan stiga även om aktiemarknaden sjunker är en av fördelarna med en investering i guld. Det är en tillgång som därmed kan skapa bra riskspridning i sparandet.

– En guldexponering blir då en bra motvikt till de andra investeringarna i ditt sparande, så det är inte fel att låta guld utgöra en liten del av portföljen. Men man ska komma ihåg att värdet på guld kan svänga kraftigt och dagens priser säger inget om var vi kommer att stå om två eller fem år. Det är också en ganska smal tillgång och jag rekommenderar inga vanliga sparare att placera en stor del av sina pengar i bara guld.

Den som vill investera i guld har några olika alternativ: att köpa fysiskt guld i form av tackor, smycken eller mynt, att köpa fonder eller aktier med inriktning mot guldsektorn eller att köpa certifikat eller ETF:er (börshandlade fonder) med guldprisexponering.

Det finns dock flera risker med en guldinvestering. Ett exempel är att guld prissätts i dollar och det finns därmed en valutarisk som kan påverka värdet både positivt och negativt.

– Det finns även andra risker som beror på hur du väljer att investera i guld. Att köpa, sälja och förvara guldtackor är ganska krångligt. Och köper du en guldtacka måste du förvara den på ett säkert sätt, vilket också kan vara dyrt.

– Väljer du istället att investera i fonder som är inriktade mot guldsektorn eller aktier i guldgruvbolag så exponeras du även mot bolags- och marknadsrisk. Den som köper certifikat eller ETF:er kan visserligen få en bra exponering mot bara guldpriset, men då måste man verkligen läsa på om hur papperna fungerar och vad som styr priset på guld.

– Sammanfattningsvis kan man säga att de som tror på guld kan låta det utgöra en liten del av portföljen, som skydd – eller gardering – om aktiemarknaden skulle rasa eller inflationen ta fart. Men man ska också komma ihåg att på en ren guldplacering är det bara själva prisuppgången man kan tjäna pengar på, det finns ingen möjlighet till ränta eller annan avkastning, säger Jens.

Customer service