Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Experten: Så påverkar covid-19 din pension

Bild på Jens Magnusson, privatekonom på SEB, på Drottninggatan i Stockholm.
Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Den pågående corona-pandemin har lett till kraftiga börsras runt om i världen. Att många då känner oro för hur det ska gå med deras pension är inte konstigt, i synnerhet om slutet av arbetslivet närmar sig. SEB:s privatekonom Jens Magnusson har dock lugnande besked. Pensionen behöver inte ta så mycket stryk som man vid en första anblick kan tro.

I skrivande stund har Stockholmsbörsen fallit med över 30 procent från toppen den 19 februari. Det kan se ut som en väldigt hård smäll för alla som ska gå i pension inom de närmaste åren, men är det verkligen det?         

– Inte nödvändigtvis. Om du tillhör dem som nu är nära pension är merparten av dina pensionspengar med stor sannolikhet inte börsexponerade. I den allmänna pensionen, som alla svenskar har, är inkomstpensionen den största delen. Inkomstpensionen är inte börsexponerad och påverkas oftast inte alls av nedgångar i aktiekurser. För premiepensionen gäller det omvända och då de flesta har valt stor börsexponering där sjunker värdet på den delen när aktiekurserna faller. Samtidigt är det bara ungefär 15 procent av pensionsavgifterna som går till premiepensionen, säger Jens Magnusson.

Han fortsätter:

– Utöver den allmänna pensionen har de flesta också en tjänstepension. För de flesta som idag är nära pension är tjänstepensionen till största delen förmånsbestämd, vilket innebär att du är utlovad en viss andel av lönen i pension. Det betyder att utbetalningarna till stor del är garanterade på den nivån. En börsnedgång innebär därmed ingen direkt sänkning.

– Min poäng är att en börsnedgång på till exempel 30 procent inte innebär att pensionen minskar lika mycket för den som snart ska sluta jobba. Det är i huvudsak premiepensionen och de premiebestämda delarna av tjänstepensionen som påverkas. Jag skulle därmed säga att en börsnedgång på 30 procent snarare sänker pensionen med någonstans mellan 5 och 10 procent, även om siffrorna är individuella. Det kan förstås också vara kännbart, men man ska komma ihåg att börsen har gått väldigt bra ganska länge innan situationen med covid-19 uppstod.

Vilka råd kan du ge till personer som snart ska gå i pension och känner sig oroliga?

– Allt beror på vilken situation du befinner dig i. Om du tycker att pensionstillgångarna har krympt så mycket att du känner att du snart inte har råd att leva ett bra liv som pensionär – eller om de häftiga svängningarna på börsen håller dig vaken om natten – kan det vara bra att dra ned på risken i ditt pensionssparande ytterligare. Men om du fortfarande har hyfsade marginaler i ekonomin behöver det inte vara fel att ligga kvar med en del aktier i sparandet. Du ska ju inte bara gå i pension, du ska också vara pensionär länge och då vill du säkert vara med på den börsuppgång som lär komma så småningom. Du kan självklart vända dig till oss om du vill stämma av eller ha personlig rådgivning.

Hur ska man tänka om man istället har många år kvar till pensionen?

– Ha is i magen. Till skillnad från de lite äldre som nu närmar sig pension har de yngre oftast inga förmånsbestämda tjänstepensioner, utan avgiftsbestämda. Därmed kan nedgångar på börsen få större effekter på pensionsbehållningen för unga. Men – och det är ett viktigt men – de yngre har också länge kvar till pensionen och sparandet har gott om tid på sig att växa igen efter en svacka.  

När kommer vändningen?

En fråga som många så klart ställer sig är när oron som covid-19 orsakar avtar och börsen vänder uppåt igen. Vad tror Jens Magnusson?

– Det medicinska förloppet kan jag inte bedöma. Det som ekonomiskt talar för ett ganska snabbt förlopp är att nedgångens ursprung är just en pandemi och inte vare sig realekonomin eller det finansiella systemet. När smittspridningen har klingat av brukar oron lätta och riskaptiten återvända. Det som talar för motsatsen just den här gången är att vi inte har sett så här omfattande effekter av en pandemi förut, med mycket stora intäktsförluster för företag i en rad olika sektorer. Det kan få stora realekonomiska följder och påverka företagens vinster, tillväxten, arbetslösheten och kanske bostadsmarknaden. Just nu vet vi helt enkelt inte när vändningen kommer, men att den kommer kan vi fortfarande vara säkra på. Det kan vara en viktig tanke att ha med sig nu när det ser lite dystert ut.

Customer service