Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ett sparande med fågelperspektiv

Kan en fond vara Svanenmärkt? Ja, det kan den faktiskt och SEB Hållbarhetsfond Sverige  C SEK – Lux är en av fonderna som lever upp till kriterierna för att få prydas av den grönvita logotypen. Enligt Caroline Forsberg, portföljförvaltare på SEB:s fondbolag, är det inte bara med samvetet man väljer en hållbar, Svanenmärkt fond för sitt sparande.

Att spara i fonder är ofta ett bra sätt att skapa större framtida möjligheter för sig själv. Att spara i hållbara fonder betyder dessutom att man tar social och miljömässig hänsyn med sina placeringar. Fast innebär sådan hänsyn att man också behöver sänka sina förväntningar på avkastning?

– Det är lite av en myt att det skulle löna sig sämre att investera hållbart. Tvärtom talar det mesta för att företag som satsar på hållbarhet och är aktiva i resan mot ett bättre samhälle kommer att vara mer konkurrenskraftiga och lönsamma på sikt, säger Caroline Forsberg.

SEB fondbolags strategi för hållbara fonder har tre delar. För det första väljer banken in bolag som gör bra ifrån sig inom miljömässiga eller sociala frågor. För det andra exkluderas bolag som underpresterar inom hållbarhet. För det tredje jobbar man med påverkan – att föra dialog med bolagen man investerar i för att få dem att ta steg i rätt riktning.

– Genom påverkan vill vi få företagen som våra fonder investerar i att sätta upp konkreta mål och hela tiden prestera bättre inom hållbarhet. Det kan handla om allt från att minska arbetsplatsolyckor till att stärka jämställdhetsarbetet eller att bättre följa upp arbetsvillkoren och miljöpåverkan hos underleverantörerna. Vi har flera hundra möten med företag varje år, säger Caroline.

Caroline Forsberg

Hur kommer Svanen in i bilden?

I SEB:s fondbolags utbud av hållbara fonder finns en fond som också är Svanenmärkt: SEB Hållbarhetsfond Sverige  C SEK – Lux. Men hur ska en sådan märkning tolkas i fondsammanhang?

– Svanen-märkningen innebär framför allt att en oberoende aktör granskar arbetet med fonden och håller koll på att den lever upp till de strikta hållbarhetskriterier som Svanen har. Det ger ökad transparens och trygghet för den som vill spara i fonden, säger Caroline.
Mer information om Svanenmärkta fonder

Vem ska välja SEB Hållbarsfond Sverige C SEK – Lux?

– Jag tycker att fonden passar bra för personer som vill att deras sparande ska vara med och bidra till en bättre värld och som, precis som jag, tror att bolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete är framtidens vinnare.

Nu har vi ännu fler hållbara fonder. Gör avtryck i framtiden!

Läs mer om Impact-investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Customer service