Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Jens Magnusson: Därför reagerar marknaden så starkt på covid-19

Den pågående corona-pandemin har lett till kraftiga börsras runt om i världen. Men varför reagerar marknaden så starkt på covid-19? Vår privatekonom Jens Magnusson förklarar mekanismerna bakom, i tre punkter.

  1. I ett första skede handlar det om osäkerhet och mycket psykologi. Marknaden reagerar alltid stark på osäkerhetsfaktorer och en situation med ett okänt virus som snabbt sprider sig är väldigt svårbedömd – hur stora kan effekterna på samhället och ekonomin tänkas bli? Många tar då det säkra före det osäkra och hämtar hem vinster. Börserna faller.
  2. Om osäkerheten avtar eller hotet visar sig vara överdrivet brukar börserna studsa tillbaka relativt snabbt. I fallet med covid-19 har dock de dåliga nyheterna fortsatt att strömma in. Viruset har spritts till fler länder, fabriker har stängts, hela städer och länder har satts i karantän och så vidare. Osäkerheten har ökat ytterligare och börserna fortsatt falla.
  3. I takt med att effekterna av pandemin har tilltagit har också riskerna för att den ska få betydande realekonomiska effekter ökat. När myndigheter avråder från alla utlandsresor, gränser stängs och exempelvis flygbolag och besöksnäring tappar sina intäkter och tvingas till permitteringar och uppsägningar så påverkar det företagens vinster, tillväxten och arbetslösheten negativt. Det ger ännu svagare börser.

    Hur stora de realekonomiska effekterna blir är svårt att sia om. Det som talar för en mindre omfattning är att ursprunget är just en pandemi och inte det finansiella systemet – de flesta banker och centralbanker står väl rustade och kan hjälpa till. När smittspridningen har klingat av brukar också oron lätta och riskaptiten återvända ganska snabbt. Det som talar för motsatsen just den här gången är att vi inte har sett så här omfattande effekter av en pandemi förut. Just nu vet vi helt enkelt inte när vändningen kommer, men att den kommer kan vi fortfarande vara säkra på. 
Customer service