Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Är du med och delar på en miljard?

Pontus Bergekrans, Investeringschef, SEB
Pontus Bergekrans, Investeringschef, SEB

Den 1 september får kunder med traditionell försäkring i SEB dela på drygt en miljard i extra fördelad återbäring. Det är möjligt tack vare god förvaltning och hög avkastning.

- Vår strategi har inneburit att vi har investerat i flera olika tillgångsslag, vilket har lett till att vi lyckats hantera de stora svängningar som följt i pandemins spår, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef. För framtiden är vi väl positionerade för att fortsätta leverera en stabil och god avkastning med ett stort fokus på hållbara investeringar.

Återbäringen, eller extra räntan, fördelas ut till kunder som har en traditionell försäkring i SEB Pension & Försäkring AB. Beloppet för den extra räntan beräknades på värdet av försäkringarna per den 1 augusti i år och läggs till återbäringsdelen i kundernas försäkringar per den 1 september. Kunden ser beloppet angett som extra ränta på sitt värdebesked.

Efter den extra räntan har våra kunder med:

  • tjänstepension i traditionell försäkring i snitt fått 6,9 procent i återbäringsränta under de senaste 10 åren (oktober 2011 – september 2021)

  • övrig livförsäkring, det vill säga övrigt sparande i traditionell försäkring som inte är tjänstepension, under samma period har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 7,1 procent.

Det här är tredje gången som kunder med traditionell försäkring i SEB får ta del av extra återbäring. År 2013 fördelades motsvarande 13 respektive 18 procent för kunder med tjänstepension och övrig livförsäkring och år 2015 fördelades 8 respektive 12 procent i de båda portföljerna.

- Att kunna fördela det överskott som våra kunder varit med och byggt upp ser vi som ett styrkebesked och det är också ett kvitto på vår framgångsrika förvaltning, säger Pontus Bergekrans.

Per den 1 september är även återbäringsräntan i de båda portföljerna, det vill säga räntan som våra kunder löpande får på sitt kapital, höjd till 5 procent från 4,5 respektive 4,0 procent.

 

Läs mer om att pensionsspara i traditionell försäkring

 

 

Customer service