Välj land och fyll i det lokala SEB-kontonumret. Klicka på Beräkna. Iban-numret visas då nedanför.
 
Nationellt SEB-kontonummer
 
Land:
Ange kontonummer inklusive clearingnummer. Ex: 5491 0000003
Ange kontonuimmer inklusive clearingnummer.
Ex: 5295 0010004357 och 6100 2345675
Ange kontonummer inklusive clearingnummer, totalt 14 siffror.
Ex: 330100 01206051
Ange kontonummer. Ex: 0004 126302470
Ange BLZ-numret följt av kontonummer.
Ex: 35210112 1004925411
Ange kontonummer. Ex: 12630247
Ange kontonummer inklusive clearingnummer.
Ex: 9750 0701548 och 9751 1012345
Ange kontonummer. Ex: 2370 0008 0000 0000 2000 1034
Kontonummer:
 
 
Beräkna     Rensa