Aktuella räntor

Ränta bolån

Här ser du våra aktuella räntesatser för bolån.
Läs mer om bolån

På övriga bindningstider gäller individuell prissättning/rabattering. Även från ovanstående bindningstider finns möjligheter att få ytterligare rabatt beroende på vad din individuella prissättning visar som bland annat påverkas av parametrar som bolånets storlek i förhållande till bostadens värde och hur mycket affärer du i övrigt har på SEB.

Exempel: Om du lånar en miljon kronor

Med ett lånebelopp på 1 000 000 kronor, en rak amortering på 50 år, en boränta på 2,75 procent och automatisk betalning så blir den effektiva räntan 2,79 procent. Den första månadsbetalningen blir då 3 958 kronor.

Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet du betalar 1 688 649 kronor före skattereduktion. Efter en skattereduktion på 30 procent blir det totala sammanlagda beloppet 1 482 054 kronor. Antalet avbetalningar har då varit 600 stycken.

Ränta privatlån

LånRäntesats %
Enkla lånet 3,80–11,10 %
Medlemslån 4,93 % (2019-02-01)
Entreprenörslånet för unga 6,75 % (2019-02-01)
Studentlån

Räntan för studentlånet är för närvarande: 6,75 % (2019-02-01).

För övriga lån och krediter är räntan individuell och kan variera. För aktuella ränteuppgifter, kontakta närmaste SEB-kontor eller ring oss på 0771-365 365 dygnet runt.

Ränta sparkonto och andra konton

Konto Räntesats %
Privatkonto*

0,00 % (2012-03-01)

Enkla sparkontot*

0,00 % (2014-11-12)

Placeringskonto 3 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Placeringskonto 6 månader*
Till fler löptider

0,15 % (2017-05-18)

Notariatkonto*

0,00 % (2014-11-12)

Individuellt pensionssparkonto***

0,00 % (2015-03-02)

Investeringssparkont – ISK ** 

0,00 % (2014-11-12)

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

**De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

***Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.