Aktuella räntor

Konton

KontoRäntesats %
Företagskonto*

0 % (2012-03-01)

Enkla sparkontot företag*

0,00 %  (2014-11-12)

Placeringskonto 3 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Placeringskonto 6 månader*
Till fler löptider

0,15 % (2017-05-18)

Skogskonto*

0,65 % (2016-03-04)

Skogslikvidkonto*

0,65 % (2016-03-04)

Skogsskadekonto

0,65 % (2016-03-04)

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

Basräntor

Basräntan uppdateras dagligen.