Integritetspolicy för SEB Life International

Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar, det vill säga samlar in, använder, delar och på olika sätt processar personuppgifter när vi administrerar våra kunders försäkringar samt övriga frågor. Vi behandlar alla personuppgifter i linje med integritetspolicyn och rådande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är:

SEB Life International Assurance Company DAC
Organisationsnummer 218391
Auktoriserat Livförsäkringsbolag av Central Bank of Ireland med reg no C7771

Integritetspolicy för SEB Life International på engelska:
SEB Life International Privacy Policy Assurance company Dac