Information om Pension och Försäkring AB:s behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer 516401-8243