Säkra din affär

Ska ditt företag göra affärer med nya kunder i utlandet? Eller göra inköp från en utländsk leverantör? Utlandsaffärer öppnar upp möjligheter, men ställer samtidigt ditt företag inför helt andra risker än affärer på den lokala marknaden.

Med till exempel garantier och remburser hjälper vi som bank till att öka tryggheten i din utlandsaffär. Dessa så kallade Trade Finance-lösningar både effektiviserar och förenklar ditt företagande, samtidigt som du skapar förtroende hos din handelspartner. Det är också en smidig finanseringslösning vid utlandsaffärer med långa ledtider.

Vilken lösning som passar just ditt företag beror på din specifika situation. Ring våra experter på 0771-62 53 53 så hjälper vi dig.

Våra tjänster


Garantier

När du gör utlandsaffärer är det vanligt att du eller din motpart ställer krav på någon form av garanti. En garanti säkerställer att du eller din motpart följer era överenskommelser och förekommer ofta vid långa eller stora utlandsprojekt.
Garantier

Remburs

Lösningen passar dig som handlar med till exempel ekonomiskt svaga motparer eller i politiskt oroliga eller ekonomiskt osäkra länder. I vissa länder är remburser till och med ett krav från myndigheter.
Remburs

Dokumentinkasso

Vid import ger dokumentinkasso större trygghet än en förskottsbetalning, men inte lika hög säkerhet som en remburs. Vid export säkerställer dokumentinkasso att du som exportör får betalt när din motpart hämtar ut dokumenthandlingarna.
Dokumentinkasso