Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Tillväxt – Lux

En fond med hög risknivå

  • Passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och kan acceptera stora kurssvängningar.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

SEB Strategi Tillväxt – Lux investerar i en mix av direktinvesteringar och av SEB noggrant utvalda fonder, med exponering mot flera olika marknader och tillgångsslag. Fonden består till övervägande del av placeringar hög risk, till exempel aktier, råvaror och private equity. Innehavet kompletteras med placeringar med lägre risk som ränteplaceringar och hedgefonder.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Multi Management, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,45 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 838
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth 
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 6. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Customer service