Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Möjlighet – Lux

En fond med medelhög till hög risknivå

  • För dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till högre avkastning över tid.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

SEB Strategifond Möjlighet – Lux investerar i andra noggrant utvalda fonder, med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och hedgefonder. Även placeringar med exponering mot råvaror och private equity kan ingå i mer eller mindre utsträckning.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,35 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 837
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Opportunity
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 5. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

Customer service