Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Defensiv – Lux

En fond med låg risknivå

  • Få möjlighet till bättre avkastning än räntan på ditt sparkonto.
  • Rekommenderad spartid är minst 3 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

SEB Strategi Defensiv – Lux investerar i andra noggrant utvalda fonder, med exponering mot tillgångsslag med låg risk, till exempel ränte- och hedgefonder. En mindre del av fonden kan även placeras i mer riskfyllda tillgångar som aktier och råvaror.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,00 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 879
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 3. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

Customer service