Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Balanserad – Lux

En fond med medelhög risknivå

  • Passar dig som kan acceptera kortsiktiga svängningar i utvecklingen.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

SEB Strategi Balanserad – Lux investerar i en mix av direktinvesteringar och av SEB noggrant utvalda fonder, med exponering mot flera olika marknader och tillgångsslag. Fonden består till övervägande del av tillgångsslag med låg risk, till exempel ränteplaceringar och hedgefonder. En mindre del av fonden kan även placeras i mer riskfyllda tillgångar som aktier och råvaror.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Multi Management, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,25 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 836
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 4. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

Customer service