Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Risknivåer för fonder

SEB samt andra fondbolag och finansiella aktörer inom EU använder en EU-gemensam sjugradig skala för att visa en fonds risknivå. Riskskalan förekommer bland annat i fondernas faktablad.

Placeringen på riskskalan, den så kallade risk/avkastningsindikatorn, visar sambandet mellan risk och avkastning för varje fond. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar.

Den sjugradiga riskskalan används för samtliga fonder. Uträkningen av risk/avkastningsindikatorn baseras för de flesta fonder på hur fondens värde har varierat under de senaste fem åren – det vill säga den är baserad på historisk volatilitet. För vissa fondtyper används dock andra metoder för att bestämma risknivån.

Fondernas faktablad det vill säga basfakta för investerare kallas även för KIID (key investor information documentation).

Uppdelning av riskskalan

SEB har gjort följande uppdelning av riskskalan och fondsortimentet: Fonder som placerar sig på nivå 1-3 i skalan klassas som fonder med låg risk, fonder som placerar sig på nivå 4-5 klassas som fonder med medelhög risk, medan fonder som placerar sig på nivå 6-7 i skalan klassas som fonder med hög risk. Observera att riskkategorin för en fond kan ändras över tiden.

Customer service